Informujemy, że w roku akademickim 2018/2019  miesięczne świadczenia stypendialne dla studentów będą wynosić:

  • Stypendium socjalne:  610,- zł
  • Stypendium socjalne zwiększone z tyt. zamieszkania: 860,- zł
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: I stopnia 890,- zł / II stopnia 650,- zł
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:  440,- zł