Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - od 31.05 dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3d od 31.05 dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn od 31.05 dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych od 31.05 dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe od 31.05 dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych od 31.05 dzienne
 
 
 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Psychologia - NOWOŚĆ - od 31.05 dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - od 31.05 dzienne
 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika resocjalizacja dorosłych od 31.05 dzienne
Pedagogika pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną i doradztwem zawodowym od 31.05 dzienne
Logopedia neurologopedia od 31.05 dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych od 31.05 dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych od 31.05 dzienne/zaoczne