Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - Od 25.07 dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3d Od 25.07 dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn Od 25.07 dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych Od 25.07 dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe Od 25.07 dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych Od 25.07 dzienne
 
 
 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Psychologia - Od 25.07 dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Od 25.07 dzienne
 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika resocjalizacja dorosłych Od 25.07 dzienne
Pedagogika pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną i doradztwem zawodowym Od 25.07 dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych Od 25.07 popołudniowe/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych Od 25.07 popołudniowe/zaoczne