Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji - dzienne
Administracja administracja skarbowa - dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego - dzienne
Administracja administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym - NOWOŚĆ - dzienne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie - dzienne
Ekonomia finanse i rachunkowość przedsiębiorstw - NOWOŚĆ - dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska - dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych - dzienne/zaoczne
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media - dzienne
Filologia angielska filologia angielska - nauczycielska - dzienne
Kosmetologia - NOWOŚĆ   - dzienne
Logopedia - dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka - NOWOŚĆ - dzienne
Pedagogika resocjalizacja nieletnich - NOWOŚĆ - dzienne
 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka dzienne
Pedagogika resocjalizacja dorosłych dzienne
Logopedia neurologopedia dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych zapisuję się dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych zapisuję się dzienne/zaoczne
 

 

 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zapisuję się dzienne