Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Psychologia - Otwarta dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Otwarta dzienne
 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika resocjalizacja dorosłych Otwarta dzienne
Pedagogika pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną i doradztwem zawodowym Otwarta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych Otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych Otwarta dzienne/popołudniowe/zaoczne