Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - Zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn modelowanie 3d Zamknięta dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn Zamknięta dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych Zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe Zamknięta dzienne/zaoczne
Informatyka modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych Zamknięta dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Administracja administracja samorządowa i finanse publiczne Zamknięta dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego Zamknięta dzienne
Administracja administracja spraw wewnętrznych i kryminologia Zamknięta dzienne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie Zamknięta dzienne
Ekonomia finanse i rachunkowość przedsiębiorstw Zamknięta dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska Zamknięta dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych Zamknięta dzienne/zaoczne
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media Zamknięta dzienne
Filologia angielska filologia angielska - nauczycielska Zamknięta dzienne
Kosmetologia   Zamknięta dzienne
Logopedia ogólna i kliniczna   Zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną Zamknięta dzienne
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją nieletnich Zamknięta dzienne
 
 

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Psychologia - NOWOŚĆ - Zamknięta dzienne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Zamknięta dzienne
 

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówSpecjalnośćRekrutacjaTryb studiów
Pedagogika terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Zamknięta dzienne
Pedagogika resocjalizacja dorosłych Zamknięta dzienne
Logopedia neurologopedia Zamknięta dzienne
Studia menadżersko-prawne menadżer usług publicznych Zamknięta dzienne/zaoczne
Studia menadżersko-prawne menadżer analiz biznesowych Zamknięta dzienne/zaoczne