W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w I etapie rozpatrywania wniosków  przyznano stypendium rektora na semestr letni r.a. 2019/20.

Stypendia I stopnia zostaną przyznane po rozstrzygnięciu II etapu (za wyjątkiem kierunków: Informatyka – stacjonarna, Filologia, Filologia polska, Pedagogika – I stopnia oraz  Pedagogika specjalna - gdzie wszystkie wnioski rozstrzygnięto w I etapie i w związku z tym stypendia I stopnia zostały przyznane).

 

Decyzje będą do odbioru w dziekanatach po rozstrzygnięciu II etapu (uprawnieni do II etapu).          

 

Wysokość stypendium wynosi:

 I stopień  - 990,- zł/m-cznie

II stopień – 750,- zł/m-cznie

 

 

Plik1.xls