W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w I etapie rozpatrywania wniosków  przyznano stypendium rektora na semestr letni r.a. 2020/21.

Stypendia I stopnia nie zostały przyznane na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Informatyka (stacjonarna i niestacjonarna) oraz Studia menadżersko-prawne – zostaną przyznane po rozstrzygnięciu II etapu.

Na pozostałych kierunkach wszystkie wnioski rozstrzygnięto w I etapie i w związku z tym stypendia I stopnia zostały przyznane.

Studentom kierunku: Studia menadżersko-prawne przypominamy, że przysługuje im przedłużony termin składania wniosków: do 10 kwietnia 2021.

 

Decyzje będą przekazane do dziekanatów po rozstrzygnięciu II etapu.

 

Plik1.xls