Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekty realizowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu

Projekt "BOOST"

Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości

Projekt "Zawodowe Zrozumienie Niepełnosprawności"

Projekt "Startup House IV - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "Kształcenie 4.0"

Projekt "Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu"

Projekt "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III-ciej Generacji "

Projekt "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi"

Projekt "Reaktor ABK"

Projekt "Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

Projekt "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne"

Projekt "DISKE- Rozwój Innowacyjnych Systemów poprzez Wymianę Wiedzy" współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

Projekt - Szkoły wyższe w roli integratora uczenia się przez całe życie
Projekt - Matematyka i informatyka drogą do sukcesu
Projekt - Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku
Projekt - Inżynier dla regionu - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo
Projekt - Rynek pracy należy do IT - program zwiększenia liczby absolwentów na kierunku informatyka
Projekt - "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkoł technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka" 
Projekt - "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkoł technicznych w Elblągu, na kierunku Informatyka" - cz. II

System Informacji Środowiskowo-Przestrzennej Jako Podstawa Do Zrównoważonego Gospodarowania Ekosystemem Zalewu Wiślanego (Visla)

Bobry Wysoczyzny Elbląskiej

Monitoring Jakości Wód Zalewu Wiślanego W Oparciu O Teledetekcję Satelitarną

Walory Przyrodniczo-Krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a Turystyka w Regionie Morza Bałtyckiego

Przewiń do góry