Na podstawie art. 37 ust.1 w związku z art. 37 ust.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 37 pkt. 1 oraz art. 37 pkt. 7 IOD wyznaczany jest przez Administratora ANS w Elblągu.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu pełni mgr Anna Biłyj - Szymko.

Siedziba Inspektora:
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
e-mail: Turn on Javascript!tel. 531040612

Głównym zadaniem IOD jest prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych w ANS w Elblągu.

IOD wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych a w szczególności wiedzy fachowej na temat Prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań wynikających z RODO oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz.1 781) oraz (art. 37 pkt 5 RODO).

Zadania Inspektora Ochrony Danych określa art. 39 RODO.