Liczba 10% uprawnionych do stypendium rektora na semestr zimowy 2019/2020