Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Przypominamy, że stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje NIE WIĘCEJ niż 10% najlepszych studentów na danym kierunku, stopniu i formie studiów.

Liczby uprawnionych na poszczególnych kierunkach i trybach zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu.

 

Wnioski wraz z:

-  oświadczeniem o niepobieraniu stypendium na więcej niż jednym kierunku w r.a. 2018/19,
-  podpisaną „Klauzulą informacyjną”

 

należy składać W Dziale Kształcenia PWSZ w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 , pok.    Nr 205  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 (uczestnicy programu Erasmus do 15 listopada 2018).

Studenci pierwszego roku studiów II stopnia  ubiegający się o stypendium rektora dla najlepszych studentów zobowiązani są do złożenia zaświadczenia z Uczelni, w której ukończyli studia I stopnia o wysokości średniej ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia (bez oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego).

W przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych powinny one zostać potwierdzone na wniosku (przed jego złożeniem) przez odpowiednio: Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu W-F mgr Janusza Światkowskiego.  Średnia ocen potwierdzana jest po złożeniu wniosku przez Dział Kształcenia.

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów oraz druk wniosku, oświadczenia i klauzuli są dostępne w dziale Stypendia

 

 


Data publikacji: 09 października 2018

Przewiń do góry