Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osoby uprawnione do stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Osoby uprawnione do stypendium Rektora dla najlepszych studentów

W załączeniu podajemy liczby osób uprawnionych na każdym kierunku, systemie i poziomie studiów do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Przypominamy, że w I etapie liczby te zostaną pomniejszone o liczbę osób z nierozliczonym poprzednim rokiem studiów a wykazanych na listach rankingowych jako przebywające w poprzednim roku studiów na programie Erasmus.

W przypadku niespełnienia przez osoby przebywające na Erasmusie warunku zaliczenia ich do 10% najlepszych studentów danego kierunku i trybu, w II etapie stypendium zostanie przyznane kolejnym osobom z list rankingowych. Zobacz liczbę uprawnionych do stypendium


Data publikacji: 09 października 2018

Przewiń do góry