Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu (do 28 lutego 2022 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) powołana została w 1998 roku, na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r.

Powstała na bazie oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego.

Jest pierwszą, w powojennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczelnią państwową. Dużą rolę w staraniach o powołanie tej jednostki odegrał Wojewoda Elbląski stojący na czele Komitetu Organizacyjnego PWSZ w Elblągu.

Kształcenie odbywa się w 4 instytutach: Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Politechnicznym Ekonomicznym Pedagogiczno-Językowym