Studenckie konto pocztowe

Każdy student ANS w Elblągu posiada uczelniane konto pocztowe w domenie poczta.ans-elblag.pl. Konta zakładane są po zakończeniu rekrutacji. Indywidualny adres to: nr_ind(at)student.ans-elblag.pl. (login: pełen adres e-mail, hasło: pesel).

W ANS w Elblągu funkcjonuje ujednolicony system kont pocztowych. W celu kontaktu z pracownikami ANS w Elblągu (wykładowcą lub pracownikiem administracji) należy używać adresu e-mail: pierwsza_litera_imienia.nazwisko(at)ans-elblag.pl (np. Jan Kowalski j.kowalski(at)ans-elblag.pl).

 

 

 

Platforma Azure Dev Tools for Teaching

Platforma Azure Dev Tools for Teaching jest programem firmy Microsoft zapewniającym studentom akredytowanych Uczelni dostęp do licencjonowanego oprogramowania. W ramach tej oferty każdemu studentowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu został udostępniony szereg programów do pobrania oraz profesjonalnych narzędzi deweloperskich do wykorzystania.

Do zalogowania się na platformie Azure Dev Tools for Teaching wymagane jest posiadania uczelnianego konta w usłudze Microsoft Teams. Instrukcję logowania się do platformy i pobierania z jej użyciem oprogramowania można znaleźć na stronie https://moodle.ans-elblag.pl/mod/folder/view.php?id=12743  lub bezpośrednio pod linkiem.

 

 

 

Biblioteka

Bibliotekę Uczelnianą ANS w Elblągu tworzą dwa oddziały:

1. w siedzibie Instytutów: Ekonomicznego i Politechnicznego (Al. Grunwaldzka 137), który gromadzi również literaturę dla studentów Instytutu Informatyki Stosowanej,

2. w siedzibie Instytutu Pedagogiczno-Językowego (ul. Czerniakowska 22).

Każdy student I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ma obowiązek odbyć szkolenie biblioteczne (droga elektroniczną), które ma na celu zapoznanie studentów/użytkowników ze sposobem funkcjonowania Biblioteki oraz z zasadami korzystania ze zbiorów, sposobami wyszukiwania i wypożyczania literatury.

Szkolenie dostępne jest na platformie edukacyjnej Moodle pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/ Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu znajdujący się na stronie szkolenia pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/course/index.php?categoryid=2

 

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie NNW (dla chętnych)

Do ubezpieczenia mogą przystąpić studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Ubezpieczenie obejmuje również PRAKTYKI, na które wymagane jest obowiązkowo ubezpieczenie NNW. Osoby zainteresowane tego rodzaju ubezpieczeniem powinny skontaktować się z Radą Studentów (Turn on Javascript!).

Ubezpieczenie zdrowotne. Student zgłaszany jest do ubezpieczenia zdrowotnego przez jednego z rodziców. Wówczas w okresie, w którym się kształci, korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica jako członek rodziny (dziecko).

 

 

 

 

Szkolenie BHP

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Brak zaliczenia szkolenia UNIEMOŻLIWIA ZALICZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU.

Szkolenie dostępne jest na platformie edukacyjnej Moodle pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/ Aby przystąpić do szkolenia należy wpisać klucz dostępu znajdujący się na stronie szkolenia pod adresem: https://moodle.ans-elblag.pl/course/index.php?categoryid=10

 

 

 

Wspieramy studentów z niepełnosprawnością

Powiedz, jak możemy Ci pomóc! Działania Uczelni na rzecz osób niepełnosprawnych mają na celu stworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo studentów niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego, a tym samym wyrównaniu ich szans edukacyjnych. Zajrzyj do „Strefy studenta z niepełnosprawnością”.

 

 

 

 

 

Kontakt z dziekanatem

Instytut Ekonomiczny

Instytut Politechniczny   

Instytut Informatyki Stosowanej

Instytut Pedagogiczno-Językowy