Terminarz rekrutacji letniej na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na rok akad. 2024/2025

 

I tura – od 31 maja do 22 lipca 2024

31 maja 2024 godz. 00:00 uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia  w systemie IRK na stronie:  https://irk.ans-elblag.pl i początek okresu składania dokumentów rekrutacyjnych

W systemie IRK wyniki egzaminu maturalnego uzupełniane są automatycznie w oparciu od dane KReM pod warunkiem podpisania przez Kandydata zgody na egzaminie maturalnym na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do członków Zespołu ds. Obsługi Rekrutacji urzędujących w dziekanatach Instytutów lub dostarczyć pocztą na adres ANS w Elblągu.

Adresy Komisji Rekrutacyjnych:

  1. Instytut Ekonomiczny, Aleja Grunwaldzka 137 (pok. 11), 82-300 Elbląg
  2. Instytut Politechniczny, Aleja Grunwaldzka 137 (pok. 8), 82-300 Elbląg
  3. Instytut Informatyki Stosowanej, ul. Wojska Polskiego 1 (pok. 203),  82-300 Elbląg
  4. Instytut Pedagogiczno-Językowy, ul. Czerniakowska 22, (pok. 11), 82-300 Elbląg

 

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę  ich dostarczenia (wpływu) do ANS w E-gu.


Po dostarczeniu dokumentów odbywa się kwalifikacja  indywidualna kandydata na wnioskowany  kierunek studiów.

 

22 lipca 2024 godz. 11.00 (poniedziałek) - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do ANS w Elblągu oraz składania dokumentów rekrutacyjnych;

 

 

24 lipca 2024 (środa) godz. 15.00    ogłoszenie wyników I tury rekrutacji

  • przekazanie kandydatom informacji o wpisaniu (lub warunkowym wpisaniu) na listę studentów wraz ze skierowaniem na badania lekarskie (dot. tylko kandydatów IP) i innymi informacjami lub
  • wydanie decyzji o nieprzyjęciu na studia lub
  • przekazanie kandydatom informacji o wpisaniu na listę rezerwową w przypadku wyczerpania limitu miejsc na kierunek studiów i spełnienia przez kandydata warunków rekrutacji oraz kontynuacji rekrutacji na dany kierunek studiów w kolejnych turach.