Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23 rozpocznie się 31 maja 2022 r. i będzie przebiegała w 4 turach.

 

Terminarz I tury (31.05 - 20.07.2022)

31 maja 2022 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK na stronie https://irk.ans-elblag.pl i początek okresu składania dokumentów rekrutacyjnych

* 18 lipca 2022 - rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek logopedia I i II stopnia (g.10:00, ul. Czerniakowska 22, sala nr 16)

20 lipca 2022 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do ANS w Elblągu oraz składania dokumentów rekrutacyjnych

25 lipca 2022 (g.15:00)  - ogłoszenie wyników I tury rekrutacji 

 

Tura II (26.07 - 17.08.2022)

Tura III (19.08 - 20.09.2022)

Tura IV (22.09 - 17.10.2022)

 

Szczegółowe terminarze powyższych tur będą zamieszczane na bieżąco. 

*o indywidualnej godzinie rozmowy każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą mailową do dnia 11 lipca 2022