Rekrutacja zimowa (na semestr letni) w Akademii Nauk Stosowanych będzie prowadzona na kierunek studiów II stopnia "Studia menadżersko-prawne".

 

05 stycznia 2023   (czwartek)  - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia  w systemie IRK
16 lutego 2023  (czwartek) godz. 15.oo       - upływa termin składania dokumentów
20 lutego 2023   (poniedziałek) godz. 15.oo           - rozstrzygnięcie rekrutacji