Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH WYSTĄPIENIA BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA LUB ŻYCIA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE PWSZ W ELBLĄGU

 

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia Rektor lub osoba przez niego upoważniona jest obowiązana niezwłocznie poinformować studentów oraz pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

 

Zasady postępowania w przypadku:

a) porażenia prądem elektrycznym,

b) wybuchu pożaru,

c) otrzymaniu telefonicznej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,

d) wystąpienia katastrofy budowlanej,

e) zamachu terrorystycznego.

 

Ważne informacje:

1) resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

2) telefony alarmowe,

3) miejsca zbiórki - obiekty PWSZ w Elblągu.

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku: PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

 

 1. Nie dotykaj poszkodowanego - grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
 2. Usuń przyczynę porażenia prądem-wyłącz zasilanie urządzenia powodującego porażenia prądem.
 3. Odłączenie poszkodowanego od źródła prądu należy wykonać za pomocą izolowanych środków (rękawice gumowe, plastikowego lub drewnianego przedmiotu).
 4. Oceń stan zdrowia poszkodowanego i wezwij karetkę pogotowia ratunkowego podając: dokładny adres, nazwę instytucji, Opisać sytuację, nazwisko i imię wzywającego pomoc, nr telefonu. Słuchawkę odłożyć po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 5. Jeśli do porażenia doszło na wolnym powietrzu, np. wskutek zerwania sieci elektrycznej, w pierwszej kolejności zadbaj o swoje bezpieczeństwo i nie podchodź do elementów linii przesyłowej na odległość mniejszą niż 5 m.
 6. Jeśli znajdujesz się w strefie ryzyka, nie stawaj na ziemi, tylko, jeśli jest taka możliwość, na suchej desce lub na czymś drewnianym albo gumowym.

 
Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem elektrycznym

 1. Oceń oddech poszkodowanego
 2. Udrożnij drogi oddechowe
  1. połóż jedną rękę na czole poszkodowanego,
  2. palec wskazujący i środkowy drugiej dłoni umieść na częściach kostnych brody poszkodowanego,
  3. odchyl głowę do tyłu,
  4. sprawdź, czy w jamie ustnej poszkodowanego nie ma ciał obcych.
 3. Brak reakcji na bodź zewnętrzne – głos, dotyk pozwala stwierdzić, że poszkodowany jest nieprzytomny
 4. źródło ilutracji: https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/201763,poszkodowany-nieprzytomny

 5. ROZPOCZNIJ RESUSCYTACJĘ KRĄŻENIOWO-ODDECHOWĄ

 

Postępowanie w przypadku: WYBUCHU POŻARU

 

 1. Każdy kto zauważy pożar zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz zawiadomić Straż Pożarną podając:
  1. gdzie i co się pali – adres i nazwa obiektu,
  2. na której kondygnacji zaistniało to zdarzenie i które pomieszczenia są zagrożone,
  3. czy zagrożeni są ludzie,
  4. numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko; .
  5. pamiętaj zakończenie rozmowy z oficerem dyżurnym może nastąpić po zakończeniu rozmowy kiedy oficer wyraźnie to zakomunikuje.  
 2. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować.
 3. Opuszczając miejsce zabierz ze sobą wszystkich zagrożonych oraz (jeśli to możliwe) najważniejsze dokumenty.
 4. Postaraj się wyłączyć dopływ gazu i energii.
 5. Nie otwieraj okien, drzwi zamknij na klamkę –nie zamykaj ich na zamek.
 6. Gdy zapaliło się twoje ubranie -nie biegnij, spowoduje to tylko zwiększenie płomienia -połóż się na ziemi i obracaj/turlaj się do chwili zduszenia ognia.
 7. W przypadku odcięcia drogi wyjścia udaj się do pomieszczenia, posiadającego okno lub balkon, usytuowanego jak najdalej od pożaru. Zabierz ze sobą, jeśli to możliwe, mokry koc; zamknij za sobą drzwi do innych pomieszczeń (nie zamykaj ich na klucz); wzywaj pomoc przez okno lub z balkonu.
 8. Gdy usłyszysz sygnał pożaru (np. dźwięk czujnika dymu) należy przystąpić do ewakuacji.
 9. Przemieszczaj się więc przy podłodze, ponieważ dym i gorące powietrze unoszą się do góry –czystsze i chłodniejsze powietrze jest na dole.
 10. Zakryj usta i nos gęstą, zmoczoną w wodzie tkaniną. Osłoń się, w miarę możliwości, czymś trudno zapalnym.
 11. Do czasu przybycia Straży Pożarnej podporządkuj się osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie ewakuacji (są to pracownicy Uczelni), a po przybyciu Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.Postępowanie w przypadku: OTRZYMANIA TELEFONICZNEJ INFORMACJI O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO

 

 1. Osoba odbierająca informację powinna włączyć urządzenie rejestrujące rozmowy (jeżeli jest na wyposażeniu), nie przerywać rozmowy i starać się zapamiętać (zanotować) treść wiadomości i godzinę zgłoszenia oraz zapamiętać cechy charakterystyczne głosu (damski, męski, akcent itp.);
 2. Przedmiotów, rzeczy czy urządzeń, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą to być/mogą w nich być/ podłożone ładunki wybuchowe nie wolno dotykać, należy także uniemożliwić dostęp do nich osób trzecich – o ich zlokalizowaniu należy natychmiast powiadomić kierującego akcją.
 3. Powiadomić głównego użytkownika obiektu, który wzywa odpowiednie służby oraz decyduje o ewakuacji i nią kieruje do czasu przybycia specjalistycznych służb.
 4. Ewakuacją osób z zagrożonych obiektów kierują osoby odpowiedzialne za ewakuację, zachowując spokój, rozwagę i opanowanie, aby nie dopuścić do wystąpienie paniki.
 5. Podczas ewakuacji windy powinny być zablokowane.
 6. Główny Użytkownik Obiektu po przybyciu służb, zapewnia dostęp do pomieszczeń i urządzeń, udostępnia plan obiektu, wskazuje wyłączniki energii i gazu.

 

 

Postępowanie w przypadku: KATASTROFY BUDOWLANEJ

 1. Niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną, Policję lub Pogotowie Ratunkowe.
 2. Oddalić się jak najszybciej z miejsca zdarzenia, gdy jest podejrzenie wycieku  niebezpiecznej substancji lub wybuchu, gdy nie ma groźby pożaru lub wybuchu, udzielić pomocy poszkodowanym.
 3. Opuszczając budynek, jeśli to możliwe,  należy wyłączyć instalację gazową, elektryczną, wodociągową, zabezpieczyć ważne dokumenty, zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość oraz zadbać o to, aby budynek opuścili wszyscy użytkownicy.
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości opuszczenia budynku należy wywiesić w oknie dobrze widoczną tkaninę, jako znak dla ratowników, że potrzebna jest pomoc.
 5. W przypadku, gdy osoba nie opuściła budynku i jest unieruchomiona (przysypana) ale ma dostęp do świeżego powietrza może nawoływać pomocy, użyć telefonu komórkowego, stukać w różne elementy (najlepiej metalowe) dając znać ratownikom o swojej obecności i położeniu.
 6. Należy pamiętać o zasadzie oszczędzania siły i zachowaniu spokoju.
 7. Jeśli udało ci się opuścić budynek i masz informacje o osobach, które zostały jeszcze w pomieszczeniach budynku należy powiadomić o tym fakcie kierującego działaniem ratowniczym (służbę ratowniczą/ ratowników).
 8. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji pomocnych w akcji ratowniczej, przekazać je niezwłocznie kierującemu działaniem ratowniczym (służbie ratowniczej/ ratownikom).
 9. Udać się na wskazane przez służby ratownicze miejsce; nie wracać na miejsce katastrofy i nie wchodzić do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia inspekcji nadzoru budowlanego, która określi czy takie wejście jest bezpieczne
 10. Jeśli katastrofie budowlanej towarzyszy pożar postępować tak, jak w czasie pożaru.

 

Postępowanie w przypadku: ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO

 

 1. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń natychmiast powiadom Policję, kierownika obiektu. Nie rozpowszechniaj informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki.
 2. Zgłaszając informację o zagrożeniu należy podać następujące dane:
  1. swoje nazwisko oraz numer telefonu,
  2. rodzaj zagrożenia i wskazujące na nie przesłanki (podejrzane osoby, pozostawiony bez dozoru pakunek, informacja przekazana przez inną osobę),
  3. adres zagrożonego obiektu, możliwie dokładny opis miejsca i podejrzanych osób, przedmiotów lub zjawisk (np. pojawiające się nagle u wielu osób podrażnienia oczu i dróg oddechowych).
 3. Zamachy terrorystyczne z użyciem urządzeń wybuchowych:
  1. zachowaj spokój i nie lekceważ informacji o zagrożeniu incydentem bombowym,
  2. zwracaj uwagę na rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych i wyjść,
  3. nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków,
  4. nie pozostawiaj własnego bagażu bez opieki,
  5. każdy przedmiot, z którego wystają przewody, wydobywa się gaz, płyn, zapach, dźwięk, wysypuje się proszek, albo jeśli widzisz, że został pozostawiony przez szybko oddalającą się osobę, wrzucony do pomieszczenia lub pojazdu uznaj za podejrzany,
  6. nie dotykaj, a tym bardziej nie przemieszczaj podejrzanych pakunków,
  7. jeśli widzisz „bombę, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia; nie używaj w jej pobliżu telefonu komórkowego, odbiorników fal radiowych, itp.,
  8. poinformuj Policję lub/oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego obiektu, do czasu przybycia Policji w miarę istniejących możliwości zabezpiecz zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem, po drodze informuj o zagrożeniu jak największe grono osób, będących w strefie zagrożonej lub kierujących się w jej stronę,
  9. podczas opuszczania zagrożonego miejsca unikaj sąsiedztwa szklanych powierzchni tj. szklane sufity, ściany,
  10. po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji niezwłocznie udaj się do wyjścia/poza strefę zagrożoną,
  11. po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją więc bezwzględnie wykonuj polecenia funkcjonariuszy.

 

Resuscytacja krążeniowo-odddechowa

Brak reakcji na bodźce zewnętrzne – głos, dotyk pozwala stwierdzić, że poszkodowany jest nieprzytomny.

1. Uciskanie klatki piersiowej

  • ułożyć poszkodowanego na twardym podłożu,
  • ułożyć splecione palcami dłonie w dolnej części mostka,
 • ręce w łokciach wyprostowane i zablokowane,
 • uciskać klatkę piersiową- 30 uciśnień- dwa wdechy powietrza.

źródło ilustracji: https://www.mp.pl/pacjent/pierwsza_pomoc/201780,poszkodowany-nie-oddycha

2. Oddechy ratownicze

 • odchyl głowę poszkodowanego do tyłu,
 • dłonią położoną na czole zaciśnij nos poszkodowanego,
 • drugą dłonią przytrzymując brodę w górze, utrzymuj otwarte usta,
 • do sztucznego oddychania stosuj ustnik, który jest na wyposażeniu apteczki,
 • wykonaj spokojny wdech do ust poszkodowanego trwający 1 sekundę.

Natychmiast rozpocznij następną serię ucisków klatki piersiowej poszkodowanego.
Masaż serca wykonuje się do momentu przywrócenia czynności oddechowych i krążeniowych poszkodowanego lub do przyjazdu służb ratowniczych.

 

Telefony alarmowe

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112

Policja

997

Państwowa Straż Pożarna

998

Pogotowie ratunkowe

999

Centrum zarządzania kryzysowego

987

Pogotowie energetyczne

991

Pogotowie gazowe

992

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994
 

Miejsca zbiórki - obiekty PWSZ w Elblągu

Obiekty budowlane należące do PWSZ w Elblągu

Budynki dydaktyczne

Miejsce zbiórki

Al. Grunwaldzka 137

parking

parking

parking

ul. Wojska Polskiego 1

ul. Czerniakowska 22

Dom Studencki

 

ul. Wspólna 11-13

plac przed budynkiem

Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym

 

ul. Zacisze 12

plac przed budynkiem

Przewiń do góry