Wydawnictwo ANS zostało powołane we wrześniu 2005 r.
Pracami wydawnictwa zajmuje się Zespół ds. Wydawnictw ANS w Elblągu:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski (IP) - Przewodniczący Zespołu
 • dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni (IE) - Redaktor naukowy
 • dr inż. Anna Rehmus-Forc, prof. uczelni (IP) - Redaktor naukowy 
 • dr Agata Rychter, prof. uczelni (IP) - Członek Zespołu
 • dr Irena Naguszewska (IE) - Członek Zespołu
 • dr Katarzyna Jarosińska-Buriak (IPJ) - Redaktor naukowy
 • mgr Marzanna Tyburska (IPJ) - Członek Zespołu
 • mgr Teresa Jurewicz-Obrzut (IIS) - Redaktor naukowy
 • dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni (IIS) - Członek Zespołu
 • dr Henryk Gawroński, prof. uczelni (IE) - Członek Zespołu
 • inż. Joanna Kuna - Redaktor techniczny

 

* IE - Instytutu Ekonomiczny
* IIS - Instytut Informatyki Stosowanej
* IPJ - Instytut Pedagogiczno-Językowy
* IP - Instytut Politechniczny


Do kompetencji Zespołu należy:

 • opracowanie projektów planów strategicznych polityki wydawniczej Uczelni,
 • przygotowanie projektów rocznych planów wydawniczych Uczelni,
 • przygotowanie projektów rocznych planów finansowych wydawnictwa,
 • formułowanie wniosków, dotyczących celowości wydawania poszczególnych pozycji rocznego planu wydawniczego,
 • powoływanie recenzentów do zgłaszanych artykułów i publikacji,
 • przyjmowanie do publikacji Biuletynu PWSZ w Elblągu,

ANS wydaje czasopismo pod tytułem: "Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu". Wydawane są co najwyżej cztery zeszyty w ciągu roku, po jednym przygotowanym przez każdy instytut ANS.
Poza periodykiem, ANS w Elblągu wydaje materiały dydaktyczne (skrypty), monografie oraz biuletyn, w którym prezentowane są aktualności z życia szkoły.

Instrukcja wydawnicza [PDF]

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu [PDF]

Procedura recenzji monografii naukowych obowiązująca w Wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu [PDF]

Kontakt

inż. Joanna Kuna
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55