Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zapoznaj się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Mobilny USOS ANS w Elblągu

Mobilny USOS ANS w Elblągu jest oficjalną aplikacją Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, z siedzibą pod adresem  ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg.

Aplikacja jest przeznaczona dla członków społeczności akademickiej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (Uczelni) tj. jej pracowników i studentów (Użytkowników).

Mobilny USOS ANS w Elblągu umożliwia Użytkownikowi korzystanie poprzez urządzenia mobilne z udostępnionych funkcjonalności uczelnianych systemów platformy USOS.

Dane i funkcje dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem aplikacji odzwierciedlają istniejące indywidualne prawa dostępu Użytkownika w systemach uczelnianych.

Prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Uczelnię wynika z relacji pomiędzy Użytkownikami a Uczelnią istniejących w oparciu o przepisy dotyczące studiowania ( w przypadku studentów) i zatrudnienia (w przypadku pracowników) oraz z ewentualnych rozszerzonych zgód wydanych uprzednio przez Użytkowników.

Aby móc korzystać z aplikacji, Użytkownik musi posiadać aktywne konto studenckie bądź pracownicze w serwisach uczelnianych (tzw. konto CAS) – zalogowanie się (uwierzytelnienie) wymaga podania loginu i hasła.

Przy pierwszym zalogowaniu Użytkownik musi dodatkowo zezwolić aplikacji na dostęp do jego danych znajdujących się w systemach Uczelni.

Przesyłanie danych Użytkownika, w tym danych do uwierzytelnienia, odbywa się w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio pomiędzy urządzeniem mobilnym Użytkownika a systemami Uczelni, bez udziału stron trzecich.

Aplikacja może prosić o dostęp do kalendarza w celu zapisania w nim terminów. Uczelnia nie uzyskuje dostępu do danych Użytkownika w urządzeniu ani nie umożliwia tego stronom trzecim.

Użytkownikom wysyłane są z Uczelni powiadomienia. Można je włączyć w ustawieniach systemu Mobilny USOS. dla tej konkretnej aplikacji. Sposób wyłączenia może się różnić dla poszczególnych wersji systemu.

Jeśli Użytkownik wyda na to zgodę podczas instalacji bądź w ustawieniach prywatności, aplikacja przesyła informacje diagnostyczne w przypadku wystąpienia w niej poważnych błędów. Dane nie są powiązane z konkretnym użytkownikiem i obejmują model urządzenia, wersję systemu operacyjnego i techniczne szczegóły błędu. Informacje służą wyłącznie doskonaleniu aplikacji.

Pragniemy zwrócić uwagę, że firmy Apple oraz Google mogą zbierać dane diagnostyczne z aplikacji (zgodnie z polityką prywatności powyższych firm), może też zbierać dane z AppStore® i GooglePlay® oraz z Apple Maps i Google Maps (do wyświetlania map), jednak nie pochodzą one z aplikacji Mobilny USOS ANS w Elblągu i jest to odrębna kwestia pozostająca poza relacjami Uczelni z Użytkownikiem. Uczelnia nie ponosi jakkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności firm Apple i Google oraz za przestrzeganie przez powyższe firmy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przypominamy, że istotne informacje dla Użytkownika jako pracownika lub studenta w kontekście bezpieczeństwa danych znajdują się na stronach Uczelni :

https://ans-elblag.pl/assets/upload/files/polityka-bezpieczenstwa-w-zakresie-ochrony-danych-osobowych.pdf

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianie. Aktualna jej wersja jest zawsze dostępna poprzez stronę informacyjną aplikacji w sklepie GooglePlay® i AppStore® oraz w menu samej aplikacji. Uczelnia będzie informować użytkowników o zmianach istotnie wpływających na założenia prywatności.

Przewiń do góry