Wzory dyplomów wydawanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 16.12.2021 r.

Data rozpoczęcia wydawania wzoru: -

Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo

Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: –

 

 

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała Nr 62/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 

Przewiń do góry