Jak zapisać się na studia w ANS w Elblągu?

Jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz zapisać się na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu? Nic prostszego! Wystarczy, że będziesz kierował się następującymi krokami:

 

KROK 1 - Dostarcz nam wymagane dokumenty do 20 lipca.

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu.

 

KROK 3 - Poczekaj na informację od nas o wynikach rekrutacji.

 

Jeżeli już studiujesz i chcesz przenieść się na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu - kliknij tutaj.

 

 

 

KROK 1 - Wymagane dokumenty

 

Ubiegając się o przyjęcie na studia w ANS w Elblągu w pierwszej kolejności wypełnij formularz dostępny tutaj:

 

formularz rekrutacyjny w języku ukraińskim

 

Nastepnie dostarcz nam oryginały poniższych dokumentów do 20 lipca na adres: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, Polska.

  • podanie do Rektora ANS w Elblągu;
  • oświadczenie dotyczące statusu pobytu w Polsce,
  • przetłumaczone na język polski świadectwo uzyskania wykształcenia średniego (nie wymaga się tłumaczenia przysięgłego - wystarczy zwykłe tłumaczenie) lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Jeżeli ze względu na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy nie posiadasz tego dokumentu to złóż oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do podjęcia danych studiów wyższych oraz o okolicznościach uniemożliwiających złożenie tego dokumentu,
  • 1 fotografia 35x45 mm, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego przez rozmowę telefoniczną, Whatsapp/Skype lub poprzez przesłanie skanu certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Jeżeli znajomość języka polskiego okaże się za niska - zostanie wskazany Ci sposób w jaki możesz ją poprawić,
  • kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24 lutego 2022r. (jeżeli Ciebie dotyczy),
  • jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, niech Twój rodzic lub opiekun prawny wypełni oświadczenie dostępne tutaj.
  • dowód wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł. Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są obywatele Ukrainy korzystający z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r.  Podaną kwotę należy przelać na konto:
   • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
    ul. Wojska Polskiego 1
    82-300 Elbląg
    Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I O/Elbląg
    PL 21 1090 2617 0000 0006 5200 2942
    SWIFT: WBKPPLPP
    Tytułem: "imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, kierunek studiów"

 

 

 

KROK 2 - Sprawdź czy możesz studiować bezpłatnie w ANS w Elblągu

 

Studia stacjonarne w języku polskim w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu są bezpłatne dla obywateli Ukrainy:

 1. którzy posiadają ważną Kartę Polaka;
 2. którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 3. korzystających z ochrony czasowej, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku działań wojennych od 24 lutego 2022 r.;
 4. którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 6. posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 8. posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Pozostałe osoby wnoszą opłatę w zależności od wybranego instytutu:

 1. Instytut Ekonomiczny - 2800 PLN/semestr
 2. Instytut Informatyki Stosowanej - 3200 PLN/semestr
 3. Instytut Pedagogiczno-Językowy - 3200 PLN/semestr
 4. Instytut Politechniczny - 3500 PLN/semestr

 

KROK 3 - Informacje dotyczące rekrutacji

 

Po zakończonym procesie rekrutacji poinformujemy Ciebie mailowo o jej wynikach.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami pod nr tel. +48 55 629 05 90 lub e-mail: Turn on Javascript! .

Przewiń do góry