Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów II stopnia na rok akademicki 2022/2023 - rekrutacja zimowa

Krok 1 

Załóż konto i zapisz się na kierunek "Studia menadżersko-prawne" na stronie IRK: https://irk.ans-elblag.pl/pl/

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata. Numer znajdziesz na swoim koncie w IRK w zakładce Płatności.

Krok 3

Dostarcz osobiście lub wyślij listem poleconym komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2023, godz. 15.00 (liczy się data wpływu).