Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2022/2023 określa załącznik do Uchwały Senatu nr 27/2021.