Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2022/2023 określa załącznik do Uchwały Senatu nr 27/2021.

Dotyczy III Tury rekrutacji (19.08-20.09):

Krok 1 

Załóż konto i zapisz się na wybrany praktyczny kierunek studiów na stronie IRK: https://irk.ans-elblag.pl/pl/

Krok 2

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 złotych na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata. Numer znajdziesz na swoim koncie w IRK w zakładce Płatności.

Krok 3

Dostarcz osobiście lub wyślij listem poleconym komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2022, godz. 15.00 (liczy się data wpływu).