Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną w systemie IRK.
Nie ma ustalonego dolnego pułapu, od którego chętni są przyjmowani. (Ograniczenie wynika jedynie z limitu miejsc). To, czy zostanie się przyjętym, zależy od miejsca w rankingu tzn. osoby, które uzyskują więcej punktów z przedmiotów branych pod uwagę konkursie świadectw, są wyżej itd. W jednym roku konkretna ilość punktów może dać na przykład miejsce dwunaste, w drugim roku dwudzieste. Zależy to od poziomu wyników maturalnych chętnych na konkretny kierunek w danym roku.
Tak! Najważniejsza jest ilość punktów, może się okazać, że z 2 pozostałych przedmiotów, czyli Języka polskiego i obcego będzie Pan miał ilość punktów, która pozwoli na przyjęcie na studia. Proszę, zatem śmiało składać podanie.
Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2022/2023 wynosi 85 zł.
Można składać podania na kilka kierunków, jeśli wszystkie kierunki, które wybieramy funkcjonują w ramach jednego instytutu, opłatę rekrutacyjną uiszcza się raz. Jeśli składamy podania w różnych instytutach, opłatę tą należy wnieść za każdy instytut, do którego składamy podanie.
Na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ mogą wyjechać studenci dopiero po ukończeniu pierwszego roku. Możliwy jest wyjazd na praktyki zagraniczne (w wakacje) po drugim semestrze studiów.
Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami w Domu Studenckim to w bieżącym roku akademickim wydatek 450 zł (DS2) miesięcznie od osoby.
Szczegółowe inforemacje o stypendiach znajdziesz tutaj
Skierowanie na badania lekarskie oraz druk zaświadczenia lekarskiego otrzymasz po zakwalifikowaniu się na studia razem z decyzją o przyjęciu. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie.
Nie. Każdy z tych przedmiotów jest tak samo ważny. Istotna jest liczna punktów, którą daje, a nie sam przedmiot. Są to przedmioty do wyboru i każdy z nich ma taką samą wartość.
Studia dzienne są BEZPŁATNE. Studia niestacjonarne są odpłatne*. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Opłaty

*Istnieje możliwość wpłaty w miesięcznych ratach.
Można odwołać się od decyzji, jedynie gdy ma miejsce naruszenie warunków i trybu rekrutacji.
W uczelni nie funkcjonuje status „wolnego słuchacza”.
W 2022 roku nabór ruszy 31 maja