Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Rok 1998

1 lipca 1998 - powołanie Instytutu Politechnicznego, Instytutu Humanistycznego i Instytutu Języków Obcych;

29 września 1998 - pierwsza historyczna inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny zatytułowany „Orientalizm Sonetów krymskich Adama Mickiewicza” wygłosił dr Edward Murdzia; podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ABB Zamech Ltd. Sp. z o.o. mgra Roberta Butzkego; podpisanie Listów Intencyjnych o współdziałaniu PWSZ w Elblągu z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską przez Rektorów: prof. dra hab. Marcina Plińskiego – Rektora UG, prof. dra hab. inż. Aleksandra Kołodziejczyka – Rektora PG oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu.

 

Rok 1999

3 marca 1999 – podjęcie uchwały na posiedzeniu Zarządu Miasta Elbląga o przekazaniu PWSZ w Elblągu przerwanej inwestycji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wspólnej. Budynek przy ul. Wspólnej miał stanowić pierwszy etap tworzenia struktur miasteczka akademickiego;

25-27 kwietnia 1999 – wspólna Konferencja naukowa PWSZ w Elblągu i Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcona tematyce tłumaczeń językowych, pt.: „Przetłumaczyć nieprzetłumaczalne”; wystąpienia w dniach 25 i 27 kwietnia miały miejsce na Wydziale Filologiczno – Historycznym UG w Gdańsku, natomiast 26 kwietnia w audytorium PWSZ w Elblągu;

22 maja 1999 – pierwsze Juwenalia studentów PWSZ w Elblągu. W programie: występ kabaretu, rozgrywki w piłkę nożną i koszykówkę;

28 maja 1999 – pierwszego w historii Uczelni wykład otwarty pt.: „Zjawiska interferencji światła naturalnego i laserowego”przez wykładowcę dr. Ferdynanda Buraka.

Czerwiec 1999 – wybór dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, prof. PWSZ na stanowisko Rektora na kadencję 1999-2003, przez Senat PWSZ w Elblągu;

Czerwiec 1999 – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 137 staje się własnością PWSZ w Elblągu (został wykupiony od Politechniki Gdańskiej);

13 lipca 1999 – przekazanie inwestycji przy ul. Wspólnej (akt notarialny darowizny nieruchomości) PWSZ w Elblągu przez władze miasta Elbląga

Wrzesień 1999 – inauguracja Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu;

4 października 1999 – inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w PWSZ w Elblągu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury, wykład inauguracyjny wygłosił dr Dariusz Waldziński pt.: „Samorządność lokalna i globalizacja – paradoks ekonomiczny przełomu tysiącleci”;

1 grudnia 1999 – zorganizowanie przez PWSZ seminarium na temat współpracy transgranicznej z udziałem m. in. Kristiny Sjorgen i Elisabet Rosengern z Ronneby w Szwecji;

 

Rok 2000

12 stycznia 2000 – wykład otwarty pt.: „Inżynieria twórczego myślenia” wygłoszony przez Mirosława Stacewicza – twórcy Zespołu Stymulowania Pracy Koncepcjonowanej;

10 lutego 2000 – otwarcie pierwszego Domu Studenckiego w powstającym miasteczku akademickim przy ul. Wspólnej;

14 lutego 2000 – wybór dr hab. Dariusza Waldzińskiego, prof. PWSZ na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblagu, przez Senat na wniosek Rektora;

14 kwietnia 2000 – podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Pedagogiczną w Liepaji na Łotwie przez Rektorów: prof. Karlisa Dobelis oraz dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka, profesora PWSZ;

10 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Choroby nowotworowe piersi – profilaktyka, rozpoznawanie, leczenie” wygłosił prof. nauk med. Jacek Jassem.

17-18 maja 2000 – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młodzi sobie” na najlepszy projekt przeciwdziałania bezrobociu”. Autorami pracy byli studenci Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu: Marek Ciesielski, Joanna Czarnecka, Jarosław Rodziewicz i Jacek Byer. Swoją pracę zatytułowali: „Projekt regionalnego banku informacji komputerowych o możliwościach nauki i pracy dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego”;

22 maja 2000 – wykład otwarty pt.: „Współpraca i integracja europejska” wygłosił prof. dr hab. Edmund Wittbrodt;

25-26 maja 2000 – Juwenalia - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe;

29 maja 2000 – podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy PWSZ w Elblągu a Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Elblagu przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Elblągu Jacka Nowińskiego;

1 czerwca 2000 – powstanie Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Elblągu przy ul. Czerwonego Krzyża 2, jako wspólnej inicjatywy Urzędu Miasta i PWSZ w Elblągu;

7 września 2000 – powołanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

4 października 2000 – Inauguracja roku akademickiego 2000/2001 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury wraz z Elbląską Wyższą Szkołą Humanistyczną, gościem na inauguracji był minister Robert Smoleń z Kancelarii Prezydenta, reprezentując zaproszonego Aleksandra Kwaśniewskiego Prezydenta RP; Wmurowanie kamienia węgielnego w Domu Studenckim nr 2 PWSZ przy ul. Wspólnej;

6 października 2000 – videokonferencja (program edukacyjny SAXphone);

23 października 2000 – Inauguracja Elbląskich Spotkań Akademickich (Studenckie Kino Nocą, Kabareton);

15 grudnia 2000 – przekazanie przez Alstom Power Sp. z o.o. Biblioteki Technicznej Elbląskiemu Stowarzyszeniu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego;

 

Rok 2001

6 stycznia 2001 – Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. Zbigniew Walczyk otrzymał Nagrodę Prezydenta Elbląga za 2000 r.;

21 marca 2001 – przekazanie przez Zakład Turbin Gazowych Alstom Power Sp. z o.o.

Instytutowi Politechnicznemu PWSZ w Elblągu zestawu do modelowania bloków energetycznych z turbiną gazową;

22 marca 2001 – wykład otwarty: „Odpowiedzialność moralna menadżera” wygłosiła prof. dr hab. Aniela Dylus, Kierownik Katedry Etyki i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

Kwiecień 2001 – wystawa przedmiotu obrazopodobnego Władysława Hasiora „Strażnik błękitnej nadziei” w Bibliotece PWSZ przy ul. Grunwaldzkiej;

14 maja 2001 – wieczór autorski poety Ryszarda Sobieszczańskiego w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

16 maja 2001 – wizyta w Instytucie Politechnicznym prof. dr inż. Matthiasa Ahlhausa z Fachhochschule w Stralsundzie (spotkanie z władzami PWSZ i wykład);

23-26 maja 2001 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, maraton filmowy, przemarsz studentów ulicami miasta, regaty wioślarskie;

30 maja 2001 – spotkanie autorskie „Okruchy sztuki” - prace malarskie, poezja i muzyka w wykonaniu studentów IPJ;

Czerwiec 2001 – wystawa obrazów elbląskiego malarza Andrzeja Szadkowskiego pt. „Jak Świat Światem” w Bibliotece PWSZ przy ul Grunwaldzkiej;

7 czerwca 2001 – seminarium Zespołu Środowiskowego Podstaw Eksploatacji Maszyn Komitetu Budowy Maszyn PAN;

8 czerwca 2001 – konferencja „Dziecko w Trzecim Tysiącleciu” w ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, zorganizowana przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN oddział Elbląg, PWSZ w Elblągu oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego;

27 września 2001 – inauguracja roku akademickiego 2001/2002 w PWSZ w Elblągu, wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Antonii Wiliński pt.: „Rola informatyki stosowanej w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego”;

16 listopada 2001 – konferencja naukowa pt.: „Perspektywy Elbląga jako węzła transportowego połączeń tranzytowych rzeczno-morskich w relacji wschód-zachód”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu i Wyższą Szkołę Morską w Gdyni;

27 listopada 2001 – wykład otwarty prof. dr hab. Andrzeja Piskozuba, Kierownika Katedry Nauk o Cywilizacji, zatytułowany „Świat po 11 września 2001 roku”.

 

Rok 2002

16 kwietnia 2002 – wykład otwarty dr Tadeusza Syryjczyka, posła na Sejm I, II i III kadencji, pt.: "Gospodarka polska - wyzwanie pierwszej dekady nowego stulecia";

15-16 maja 2002 – Juwenalia – rozgrywki sportowe, występ kabaretu i teatru, regaty wioślarskie;

31 maja 2002 – podpisanie porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

16 września 2002 – powołanie dr inż. Jarosława Niedojadło na stanowisko Prorektora PWSZ w Elblągu;

27 września 2002 inauguracja roku akad. 2002/2003 w Teatrze Dramatycznym w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Czy zaspokajanie potrzeb energetycznych musi wywoływać negatywne skutki w środowisku?”, wygłosił prof. PWSZ dr hab. inż. Bernard Quanta;

14 listopada 2002 wręczenie dyplomów inżynierskich pierwszym 25 absolwentom Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu;

21 listopada 2002 wieczór autorski poety Stefana Jażdżewskiego w Bibliotece PWSZ przy ul. Czerniakowskiej;

12 grudnia 2002 otwarcie klubu studenckiego oraz klubu fitness w Domu Studenckim przy ul. Zacisze;

14 grudnia 2002spotkanie Rektorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego, Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia, Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG, PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z władzami województwa i regionu w sprawie zagospodarowania Żuław. Spotkanie odbyło się w PWSZ w Elblągu;

18 grudnia 2002 – podpisanie umowy o współpracy z niemiecką uczelnią zawodową Fachhochschule w Stralsundzie przez Rektorów: prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz prof. Ulricha Schemppa.

 

Rok 2003

1 stycznia 2003 powołanie Akademickiego Biura Karier w PWSZ w Elblągu;

21 stycznia 2003 wykład otwarty pt.: „Perspektywy obwodu kaliningradzkiego wobec procesu integracji europejskiej” wygłosił dr hab. Tadeusz Palmowski - kierownik Katedry Geografii Rozwoju Regionalnego UG;

13 marca 2003 - drugie w historii Uczelni wybory rektorskie; Senat Uczelni ponownie na kadencję 2003-2007 wybrał rektora – prof. Zbigniewa Walczyka; prorektorem został wybrany dr inż. Jarosława Niedojadło;

14 marca 2003 pierwsze obrony prac licencjackich w Instytucie Ekonomicznym na specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne;

28 marca 2003 wykład otwarty pt.: „Odkrywcze nauczanie matematyki przy użyciu programu komputerowego Cabri II” wygłosił Bronisław Pabich - założyciel i lider grupy roboczej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Geometria CABRI, autor wielu książek z zakresu Cabri zatwierdzonych przez MENiS do użytku szkolnego;

28-29 kwietnia 2003 warsztaty ekologiczne pt.: “The Aims and Scope of the Education in Ecology” - „Cele i zakres edukacji w ekologii”; udział w spotkaniach wzięły: Fachhochschule Stralsund (Niemcy), Academy of Pedagogy in Liepaja (Łotwa), University of Kassel (Niemcy), PWSZ w Elblągu, Centrum Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, delegatura w Elblągu, Urząd Miasta w Elblągu, Instytut Melioracji i Użytków Rolnych oddział Żuławski;

21 maja 2003 wizyta profesora Longina Pastusiaka, Marszałka Senatu RP oraz jego wykład na temat stosunków polsko-amerykańskich oraz zagadnień europejskich;

25 maja 2003 I studencka konferencja naukowa w PWSZ pt.: „Przyszłość Elbląga oczami studentów”;

28-30 maja 2003 – Juwenalia – pochód studentów ulicami miasta, rozgrywki sportowe, regaty wioślarskie, zawody kręglarskie, przedstawienie teatru i występ studenckiego kabaretu;

2 czerwca 2003 IV Wiosenne Spotkania w Krainie Baśni w Teatrze Dramatycznym w Elblągu, zorganizowane przez studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego;

10 czerwca 2003 uroczyste wręczenie dyplomów licencjackich pierwszym absolwentom Instytutu Ekonomicznego, specjalności: administracja samorządowa i finanse publiczne, w Bibliotece Elbląskiej;

26 września 2003 - uroczysta inauguracja roku ak. 2003/2004, połączona z obchodami 5-lecia Uczelni; nadanie Sztandaru PWSZ w Elblągu; wręczenie medalu pamiątkowego, wybitego z okazji 5-lecia Uczelni; uroczyste otwarcie siedziby Instytutu Informatyki Stosowanej przy ul. Wojska Polskiego 1 oraz drugiego skrzydła Domu Studenckiego przy ul. Wspólnej 12; wykład inauguracyjny pt.: „Ekonomia na progu XXI wieku”, wygłosił prof. dr hab. Marian Nogi, Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Senator RP;

10 listopada 2003 – spotkaniew Uczelni: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Stanisława Szatkowskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Andrzeja Ryńskiego, Prezydenta Miasta Henryka Słoniny, Senatora RP Władysława Mańkuta – Przewodniczącego Konwentu PWSZ w Elblągu, Posła na Sejm RP Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego, Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Gen. dyw. Krzysztofa Skarbowskiego, Starosty Powiatu Sławomira Jezierskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Nowaka, Przewodniczącego Rady Powiatowej Ryszarda Zagalskiego – dyskusja na temat strategicznych kierunków rozwoju PWSZ, w powiązaniu ze strategią rozwoju aglomeracji elbląskiej oraz regionu Warmii i Mazur, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transformacji lokalnej gospodarki w kierunku przedsięwzięć informatycznych.

 

Rok 2004 

23 kwietnia 2004 - spotkanie studentów PWSZ z wicepremierem prof. Jerzym Hausnerem, ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, posłem Sejmu IV kadencji.

14-15 maja 2004 - wizyta studentów PWSZ w Elblągu w Kaliningradzie w ramach programu Forum Przyjaznego Sąsiedztwa; cykl spotkań z młodzieżą rosyjską, ze Wspólnotą Kultury Polskiej Obwodu Kaliningradzkiego i z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie;

21 maja 2004 – wieczór autorski poety Andrewa Finchama, laureata IV światowego dnia poezji, w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

26-27 maja 2004 – Juwenalia – pochód ulicami miasta, regaty: wyścig łodzi o wiosło rektora, wyścig kajaków, grochówka, zawody sportowe, koncerty zaproszonych zespołów, wieczór artystyczny;

22 czerwca 2004 – podpisanie umowy o współpracy w Kownie na Litwie pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Kownie a PWSZ w Elblągu przez Rektorów: prof. dr hab. Ramutisa Baneseviciusa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka;

28 czerwca 2004 – podpisanie umowy, dotyczącej zasad przyjmowania bez egzaminu wstępnego absolwentów PWSZ w Elblągu na magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Gdańskiej. Umowę podpisali rektorzy obu Uczelni: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń i prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

1-7 lipca 2004 - seminarium naukowe - Piąte Warsztaty Logiczne „Modele, Obliczenia, Złożoność” Elbląg 2004 pod patronatem Rektora PWSZ; seminarium naukowe połączone było z wykładami znanych profesorów z największych ośrodków naukowych w Polsce;

2 lipca 2004 - pierwsza obrona pracy dyplomowej w Instytucie Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu na specjalności: projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe;

15-28 lipca 2004 – w PWSZ odbyło się XI Polsko-Węgierskie Seminarium Kodalyowskie, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki muzycznej;

1 września 2004 – Uchwała Senatu PWSZ w Elblągu o przyporządkowniu specjalności kształcenia dziewięciu kierunkom studiów:administracja, ekonomia, informatyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, ochrona środowiska, pedagogika, filologia polska, filologia (język angielski, język niemiecki);

26-28 września 2004 – posiedzenie Konferencji Rektorów Państwowych Uczelni Zawodowych z udziałem 24 Rektorów i Prorektorów oraz Ewy Trojanowskiej, naczelnika Wydziału Uczelni Państwowych w Departamencie Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu;

28 września 2004 – inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w PWSZ w Elblągu; podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersitas Studiorum Polona Vilensis a PWSZ w Elblagu przez Rektorów, prof. dr hab. Romualda Brazisa i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; wykład inauguracyjny pt.: „Przyszłość Unii Europejskiej”, wygłosił prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, senator RP;

6 października 2004 – podpisanie Karty Praw Człowieka

18-19 listopada 2004 – I Konferencja Naukowa "Rozwój regionalny w warunkach globalizacji”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

25-26 listopada 2004 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza Internetu - Interfejsy Sieci" - zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

19 listopada 2004 – Seminarium rosyjsko-polskie pt.: "Kierunki badań na Zalewie Wiślanym w kontekście strategii rozwoju obszaru gmin nadzalewowych", zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Narodową Fundacją na Rzecz Demokracji oraz przy wsparciu Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych;

9 grudnia 2004 – Akademia z okazji 5-lecia Klubu Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu;

17 grudnia 2004 – „Tradycje akademickie Elbląga – dawniej i dziś” - sesja plenarno-naukowa z okazji obchodów 50-lecia szkolnictwa wyższego w Elblągu oraz koncert jubileuszowy, zorganizowane przez PWSZ w Elblągu i Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną.

 

Rok 2005

13 stycznia 2005 – seminarium pt.: "Spółdzielnie jako inkubatory przedsiębiorczości", początkujące realizację projektu: „Kampania Edukacji Społecznej";

10 marca 2005 - wykład otwarty Andrzeja Perlika, kierownika Wydziału Ekonomiczno- Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie;

15-16 marca 2005 – wizyta studyjna w Kaliningradzie, której celem było podpisanie umowy o współpracy z Technicznym Uniwersytetem Kaliningradzkim i złożenie wniosku do Funduszu Małych Projektów Narodowy program dla Polski w celu realizacji współpracy z Technicznym Uniwersytetem w Kaliningradzie;

14 kwietnia 2005 – podpisanie umowy między PWSZ w Elblągu a Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie przez Rektorów, prof. dr hab. Victora E. Ivanova i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka; umowa będzie dotyczyła wymiany studentów i kadry nauczycielskiej, wymiany informacji i partnerstwa w projektach naukowo-badawczych, obejmujących transgraniczny obszar Zalewu Wiślanego;

14-18 kwiecień 2005 - udział dwóch studentów Instytutu Politechnicznego w Międzynarodowej Konferencji Studentów Uniwersytetu Bałtyckiego w Borkach;

21 kwietnia 2005 – podpisanieumowy przez Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Stanisława Szatkowskiego, dotyczacej dofinansowania projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pt.: ”Komputerowe laboratorium autoryzowanych szkoleń Fundamentals of Unix";

2 maja 2005 - nadanie Uczelni Europejskiej Karty Erasmusa, upoważniającej do prowadzenia wymiany studentów i nauczycieli w ramach Programu Sokrates-Erasmus;

12 maja 2005 – I miejsce PWSZ w Elblągu w rankingu szkół wyższych zawodowych, ogłoszonym przez dziennik "Rzeczypospolita" i miesięcznik "Perspektywy";

17 maja 2005 - konferencja studencka "Integralia '2005 - Wymiary studenckiej humanistyki" zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe "Humanitas" i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

18-20 maja 2005 – Juwenalia - przemarsz ulicami miasta, regaty wioślarskie, pokaz strongman, koncerty zespołów, pokaz sztuki ognia, konkursy i rozgrywki sportowe;

17 czerwca 2005 - pierwsze obrony prac dyplomowych w Instytucie Informatyki Stosowanej na kierunku informatyka;

30 czerwca 2005 – otwarcie komputerowego laboratorium autoryzowanych szkoleń „Fundamentals of Unix”, w siedzibie Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, dzięki projektowi realizowanemu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

1 września 2005 – powołanie Wydawnictwa PWSZ w Elblągu, w ramach którego publikowane są periodyki uczelniane „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”,monografie, skrypty,publikacje pokonferencyjne oraz Biuletyn PWSZ w Elblągu;

21 września - 2 października 2005 - udział studenta Instytutu Politechnicznego PWSZ w rejsie na S/Y Fryderyk Chopin na trasie Świnoujście, Polska – Kiel, Niemcy w ramach „The Baltic University Programme sailing cruise on ”Fryderyk Chopin”;

30 września 2005 – inauguracja roku akademickiego 2005/2006 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – Dyrektor Naukowy Instytutu Maszyn Przepływowych PAN;

27 października 2005 - powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w PWSZ w Elblagu;

27-28 października 2005 - konferencja pt.: „Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny" zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu;

17 listopada 2005 - wykład otwarty pt.: „Stosunki gospodarcze między Republiką Ukrainy a Polską z uwzględnieniem tak zwanej pomarańczowej rewolucji”,wygłoszony przez Konsula Generalnego Republiki Ukrainy w Gdańsku - Zinowija Kurawskiego;

17-18 listopada 2005 - konferencja pt.: „Oblicza Internetu - Internet a globalne społeczeństwo informacyjne”, zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

24 listopada 2005 - Seminarium Naukowe Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Politechnicznym;

21 grudnia 2005 - uroczyste posiedzenie Senatu PG - podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy obu uczelni przez Rektorów - PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz PG, prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia.

 

Rok 2006

23 lutego 2006 – podpisanie porozumienia dotyczącego zasad współdziałania UG i PWSZ w Elblągu. Umowę podpisali na posiedzeniu Senatu UG rektorzy – Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Andrzej Cenowa, prof. UG oraz PWSZ w Elblagu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; porozumieniezapewni wysoki poziom kształcenia w PWSZ w Elblągu, rozwój naukowy jej kadry akademickiej, przyjmowanie absolwentów elbląskiej uczelni na studia drugiego stopnia na UG oraz współpracę naukowo-badawczą obu uczelni;

15-16 marca 2006 - ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Metafora w kulturze", zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

30 marca 2006 – I konferencja naukowa pt.: „Ku rzeczom nowym naszych czasów - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana wspólnie przez: PWSZ w Elblągu, Elbląskie Wyższe Seminarium Duchowne, Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. B. Jańskiego, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną;

27 kwietnia 2006 - uroczyste otwarcie sali teatralnej, fitness klubu w Domu Studenckim PWSZ w Elblagu przy ul. Wspólnej;

25 kwietnia 2006 – podpisanie porozumienia o współdziałaniu przez prof. Zbigniewa Walczyka – Rektora PWSZ w Elblągu, Antoniego Czyżyka – dyrektora Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid’ w Elblągu oraz dr Marię Kasprzycką - dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu;

30 maja 2006 – podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz uruchomienia Elbląskiego Inkubatora Nowoczesnych Technologii Informatycznych (EINTI) oraz Elbląskiego Parku Technologicznego przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka - Rektora PWSZ w Elblągu, Henryka Słoninę – Prezydenta Miasta Elbląga oraz prof. dr hab. inż. Janusza Rachonia - Rektora Politechniki Gdańskiej;

7-8 czerwca 2006 – spotkanie informacyjno-warsztatowe z udziałem przedstawicieli Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i PWSZ w Elblągu.

16-22 czerwca 2006 - warsztaty studentów PWSZ w Elblągu, z kierunku studiów: ochrona środowiska oraz studentów z Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w ramach projektu Phare pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) a turystyka w regionie Morza Bałtyckiego”;

1 września 2006 – powołanie prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej na stanowisko Prorektora ds. Rozwoju;

3-23 września 2006 - praktyki 14-osobowej grupy studentów z Walter-Eucken-Schule z Karlsruhe w Niemczech, w ramach europejskiego Programu Leonardo da Vinci;

26 września 2006 - konferencja naukowa pt.: „Walory przyrodniczo-krajobrazowe Mierzei Wiślanej (Vislienskaja Kosa) w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach polsko-rosyjskiego projektu PHARE, zorganizowana przez Instytut Politechniczny;

29 września 2006 – inauguracja roku akademickiego 2006/2007 PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: Polskie wojskowe misje pokojowe” wygłosił gen. dyw. dr Ryszard Sorokosz; podpisanie Umowy o współpracy, na mocy której w Klubie AZS PWSZ w Elblągu powstała sekcja awiacyjna, umowę podpisali Rektor PWSZ prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Aeroklubu Aeroklubu Elblągu Zdzisław Jankowski.

1 października 2006 – wyjazd 10 studentów z Instytutu Informatyki Stosowanej do firm niemieckich w Karlsruhe w ramach Programu Leonardo da Vinci na 4-miesięczne praktyki zawodowe z zakresu technologii informatycznych;

23 października 2006 - II miejsce Akademickiego Chóru PWSZ w Elblągupod batutą Mariusza Mroza na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii;

24 października 2006 – nadanie nowego Statutu PWSZ w Elblągu;

26 października 2006 - wykład otwarty ks. dr Adama Wąsa pt.: „Tradycyjny islam a świat współczesny”;

26 października 2006 – wręczenienagrody „Elbląskiego Produktu Roku 2006” studentom Instytutu Informatyki Stosowanej za komputerowy system wirtualnej rekrutacji „e-Rekrutacja” do elbląskich szkół ponadgimnazjalnych w ramach internetowej Platformy do zarządzania oświatą;

27 października 2006 – konferencja „Samorząd w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

16-17 listopada 2006 – III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

11 grudnia 2006 - wystawa prac Józefa Mielcarskiego pt.: „Kowalstwo - moje hobby” w Galerii „Filar Sztuki” w Bibliotece PWSZ w Elblągu;

 

Rok 2007 

29 marca 2007 – II Międzyuczelnianą Konferencję Naukową pn.: "Ukazać prawdziwą wolność" – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności”, zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Ekonomiczną w Elblągu, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu.

4 kwietnia 2007 - wybory rektorskie na kadencję 2007-2011 - rektorem została wybrana prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska, prorektorem ds. rozwoju - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prorektorem ds. kształcenia - dr hab. inż. Cezary Orlikowski, prof. PWSZ;

23 kwietnia 2007 - spotkanie studentów PWSZ z Jackiem Dehnelem i jego twórczością, czyli ze „wszystkim, co najnowsze i najlepsze z dziedziny polskiej poezji" w Bibliotece przy ul. Czerniakowskiej;

16 maja 2007 - wykład otwarty pt.: „Asset Backed Securities” wygłoszony przez prof. Patricka Moore z Fachhochschule w Stralsundzie (Niemcy);

16-18 maja 2007 – Juwenalia – przemarsz ulicami miasta, grochówka, kiermasz twórczości studenckiej, występy zespołów, rozgrywki sportowe;

5 lipca 2007 – podpisanie„Porozumienia o objęciu opieką naukową II LO przez PWSZ w Elblągu” przez Dyrektora II LO im. K. Jagiellończyka w Elblągu mgr Andrzeja Korpackiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. Zbigniewa Walczyka;

6 lipca 2007 - przyznanie PWSZ Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa (Extender Erasmus University Charter) na lata 2007-2013; karta daje uprawnienia do wyjazdów zagranicznych na studia i praktyki zagraniczne kadrze dydaktycznej, pracownikom, studentom;

6 lipca 2007 – 3000 obrona pracy dyplomowej w PWSZ w Elblągu; dyplom z numerem 3000 otrzymał Marcin Zając, absolwent Instytutu Informatyki Stosowanej;

10-16 września 2007 - warsztaty naukowe pt. „Wisła - ekologia, kultura, środowisko” zorganizowane przez Instytut Politechniczny w Sztutowie; w warsztatach udział brali studenci z Rosji, Niemiec, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji i Polski;

28 września 2007 - inauguracja roku akademickiego 2007/2008, rozpoczynająca rok jubileuszowy X-lecia PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny pt.: „Wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym w Polsce wobec członkostwa w Unii Europejskiej” wygłosił Senator RP, prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt;

11 października 2007 - projekt PWSZ w Elblągu pt.: „Rozwój i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu, służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na technologie informatyczne” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 znalazł się na liście indykatywnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;

22 listopada 2007 – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna sieci”, organizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej;

4 grudnia 2007 – warsztaty pt.: „Monitoring jakości wód Zalewu Wiślanego w oparciu o teledetekcję satelitarną” przygotowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Rok 2008

15 marca 2008 – Koncert Wielkopostny Requiem d-moll W.A. Mozarta w wykonaniu Chóru PWSZ w Elblągu, soliści: Magdalena Witczak – sopran, Beata Kolska – alt, Jacek Szymański – tenor, Bartłomiej Tomaka –bas, z akompaniamentem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją dra Mariusza Mroza w Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu;

25 marca 2008 – zdobycie II miejsca na III Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Studenckich PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim przez Kabaret Ułomnego Humoru z PWSZ w Elblągu;

28 marca 2008 – ogólnopolska konferencja naukowa „Nowe propozycje w edukacji wobec problemów współczesnej szkoły” zorganizowana przez Instytut Pedagogiczno-Językowy;

1 kwietnia 2008 – III Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Nauka a sztuka – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

4 kwietnia 2008 – konferencja naukowa z okazji 50-lecia Aeroklubu Elbląskiego „Lotnictwo w Elblągu, przyszłość, teraźniejszość, perspektywy” zorganizowana przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

12 maja 2008 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu I miejsca w województwie warmińsko-mazurskim w Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni „Newsweeka” badającym tzw. „rynkową wartość wykształcenia”;

29 maja 2008 – I piknik naukowy zorganizowany przez PWSZ w Elblągu w ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki;

12 czerwca 2008 – seminarium Zespołu Środowiskowego Sekcji Podstaw Eksploatacji Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu;

20–21 czerwca 2008 – uroczyste obchody jubileuszu 10-lecia PWSZ w Elblągu;

29 września 2008 – inauguracja roku akademickiego 2008/2009, wykład inauguracyjny „Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny” wygłosił prof. dr hab. Marcin Pliński z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;

24 października 2008 – centralne obchody 10-lecia Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce pod Honorowym Patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, obchody odbyły się w PWSZ w Ciechanowie;

18–19 listopada 2008 – IT Online Conference – największe wydarzenie informatyczne w Elblągu, w którym wiedza o najnowocześniejszych technologiach informatycznych przekazywana jest za pośrednictwem Internetu i nowatorskich technologii wspierających wideokonferencje; pierwsza wirtualna konferencja w Elblągu to 2 dni, 3 ścieżki tematyczne, ponad 20 ekspertów światowej klasy;

20 listopada 2008 – V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Opus Universale. Kulturowe, edukacyjne i technologiczne przestrzenie Internetu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu.

 

Rok 2009

2 kwietnia 2009 – IV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Drogi i bezdroża wychowania– inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, PWSZ w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną, Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

16 kwietnia 2009 – Seminarium Bolońskie „Idea procesu bolońskiego i stan jego wdrożenia”, spotkanie poprowadził członek Zespołu Ekspertów Bolońskich przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Elblągu;

21 kwietnia 2009 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska podpisała umowę bilateralną o współpracy z Károly Róbert Főiskola (Károly Róbert College) na Węgrzech;

12 maja 2009 – zajęcie przez PWSZ w Elblągu III miejsca w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”;

20 maja 2009 – podpisanie kolejnego porozumienia o współpracy przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską;

14 lipca 2009 – instalacja nowego optycznego toru światłowodowego relacji Gdańsk – Elbląg – Olsztyn, co pozwoliło na „domknięcie” tzw. ringu północno-wschodniego na trasie Gdańsk – Białystok; PWSZ w Elblągu, w której mieści się elbląski węzeł sieci PIONIER, stała się lokalnym podstawowym beneficjentem programu Polski Internet Optyczny;

29 września 2009 – inauguracja roku akademickiego 2009/2010, wykład inauguracyjny „Słowacki dziś” wygłosił dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.;

grudzień 2009 – Nagroda Ministra dla mgra inż.Krzysztofa Brzeskiego za projekt Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu „Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka”.

 

Rok 2010

6 stycznia 2010 – otrzymanie przez dra inż. Stanisława Kwitnewskiego nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2009 rok w kategorii Działalność oświatowa i pedagogiczna;

25 marca 2010 – V Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Po co nam państwo? – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

25–28 marca 2010 – XV Forum Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, którego organizatorem była Rada Studentów PWSZ w Elblągu, w Forum udział wzięło około 60 studentów z 18 uczelni;

29 kwietnia 2010 – uroczyste wręczenie odnowionego Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu;

7 maja 2010 – II Elbląskie Biennale Lotnicze „Lotnictwo – przeszłość, teraźniejszość, perspektywy – nowe rozwiązania”, konferencja została zorganizowana przez PWSZ w Elblągu oraz Aeroklub Elbląski;

29 września 2010 – inauguracja roku akademickiego 2010/11, wykład inauguracyjny „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży (muzyczne) chowanie – rozważania o edukacji muzycznej dziecka w 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina” wygłosiła prof. dr hab. Ewa Szatan;

25 listopada 2010 – VI Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – (Re)definiowanie Sieci” zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu;

2 grudnia 2010 – V edycja konferencji „IT Academic Day”, zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET” przy współpracy z władzami uczelni i firmą Microsoft.

 

Rok 2011

14 stycznia 2011 – I Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu;

19 lutego 2011 – uroczysta inauguracja Akademii Dziecięcej powołanej przy PWSZ w Elblągu, patronat honorowy nad Akademią Dziecięcą objął Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk;

24 marca 2011 – podpisanie przez Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. Halinę Piekarek-Jankowską pierwszej umowy o współpracy z Uczelnią spoza Europy: z Uniwersytetem Federalnym w Rio de Janeiro w Brazylii;

31 marca 2011 – VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Ekologia Świadomości – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

7 kwietnia 2011 – wybór prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję od 1 września 2011 roku do 31 sierpnia 2015 roku;

26 maja 2011 – śmierć Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej;

1 czerwca 2011 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w I edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication;

7 czerwca 2011 – wybory rektorskie na kadencję uzupełniającą w związku ze śmiercią dotychczasowej Rektor prof. dr hab. Haliny Piekarek-Jankowskiej, Kolegium Elektorów PWSZ w Elblągu wybrało prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję uzupełniającą, tj. od 7 czerwca 2011 roku do 31 sierpnia 2011 roku;

15 czerwca 2011 – konferencja naukowa „Zalew Wiślany w obliczu zmian” i szkolenie, dotyczące korzystania z produktów projektu, wieńczące wdrożenie grantu „System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego – VISLA”;

29 września 2011 – uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w PWSZ w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zmiany procesów zarządzania polską policją w latach 2002–2008” wygłosił nadinspektor Policji mgr inż. Krzysztof Starańczak;

27 listopada 2011 – zdobycie przez drużynę KU AZS PWSZ Elbląg tytułu wicemistrzów Polski w futsalu podczas II Ogólnopolskich Finałów Igrzysk Studentów Pierwszego Roku, które odbyły się w Gdańsku;

8 grudnia 2011 – VI edycja konferencji naukowej „IT Academic Day” zorganizowana przez studentów PWSZ w Elblągu zrzeszonych w uczelnianym kole naukowym „Grupa .NET”.

2011 - zajęcie przez Monikę Jakimowicz (IE PWSZ w Elblągu) 2 miejsca w I Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych,

 

Rok 2012

1 stycznia 2012 – utworzenie Akademickiego Centrum Wsparcia i Doradztwa (ACWiD), którego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy i wsparcia studentom PWSZ w Elblągu, jest to kontynuacja Punktu Konsultacyjnego, który działał na Uczelni od 2009 roku;

18 lutego 2012 – otrzymanie przez doc. dra inż. Jarosława Niedojadłę, Dyrektora Instytutu Politechnicznego, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2011 rok;

23 lutego 2012 – uroczyste oddanie do użytku budynku dydaktycznego przy ul. Grunwaldzkiej 137; uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Prezydent Elbląga mgr Grzegorz Nowaczyk oraz Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ doc. dr inż. Jarosław Niedojadło;

22 marca 2012 – objęcie patronatem naukowym Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; umowę o współpracy podpisali: Przewodnicząca Rady Programowej PUTW Ewa Skalij, Prezes PUTW Adam Bobrowicz, Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu dr Irena Sorokosz i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

10 kwietnia 2012 – obrona pierwszych dwunastu prac inżynierskich na kierunku Budownictwo w Instytucie Politechnicznym; jako pierwszy swoją pracę dyplomową „Projekt budowlany wybranych elementów hali o konstrukcji stalowej” obronił Karol Adamski, opiekunem pracy dyplomowej studenta był dr inż. Zenon Drabowicz;

19–20 kwietnia 2012 – ogólnokrajowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku” zorganizowana przez Instytut Ekonomiczny;

16 maja 2012 – konferencja studencka „Integralia’ 2012 – Wymiary studenckiej humanistyki” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe „Humanitas” i Instytut Pedagogiczno-Językowy;

17 maja 2012 – VII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Współczesne formy ekonomicznej przemocy – inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu oraz Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Elblągu;

30 maja 2012 – podpisanie umowy o współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu, umowę podpisali: Prezes Rady Regionalnej FSNT NOT w Elblągu mgr inż. Bogusław Marciniak i Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk;

31 maja 2012 – konferencja naukowa „III Elbląskie Biennale Lotnicze. 100-lecie lotnictwa w Elblągu”, zorganizowana przez PWSZ w Elblągu przy współpracy z Aeroklubem Elbląskim; konferencja zainaugurowała obchody 100-lecia związków Elbląga i jego mieszkańców z lotnictwem (od 1912 do 2012);

12 czerwca 2012 – uzyskanie certyfikatu „Uczelnia Liderów” w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół wyższych zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication pod honorowym patronatem Parlamentu Europejskiego;

17 czerwca 2012 – koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Chóru „Lutnia” z Malborka pod dyrekcją Bożeny Belcarz; koncert odbył się w elbląskiej katedrze pw. św. Mikołaja w Elblągu;

20 czerwca 2012 – spotkanie zamykające projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Elblągu służącej do kształcenia kadr nowoczesnej gospodarki ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne”; uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk wraz z Maciejem Solawą, Zastępcą Dyrektora Regionu Północnego Spółki Mostostal Warszawa;

25 czerwca 2012 – spotkanie, podczas którego w ramach Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu rozpoczęła szeroką współpracę z Telewizją Elbląską, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz firmą Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o;

27 czerwca 2012 – seminarium „Dobre praktyki we współpracy akademickich inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii z parkami technologicznymi” zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PWSZ w Elblągu oraz Elbląski Park Technologiczny; warsztaty poprowadzili eksperci z Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Wrocławiu i Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Zielonej Górze;

26 października 2012 – inauguracja roku akademickiego 2012/2013 rozpoczynająca obchody jubileuszu 15-lecia działalności Uczelni. Wykład inauguracyjny wraz z projekcją filmu „Historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu” przedstawił Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk; zaprezentowanie nowego logo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;

22 listopada 2012 – VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu” przygotowana przez Instytut Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu;

6 grudnia 2012 – VII edycja technologicznej konferencji „IT Academic Day” zorganizowana przez członków koła naukowego „Grupa .NET”.

2012 - zajęcie przez Jarosława Dopierałę (IP PWSZ w Elblągu) 1 miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

 

Rok 2013

11 stycznia 2013 – II Gala Sportu Akademickiego PWSZ w Elblągu.

17 stycznia 2013 – otrzymanie przez mgra inż. Krzysztofa Brzeskiego, Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej, nagrody Prezydenta Miasta Elbląga za 2012 rok.

2 marca 2013 – międzyuczelniany Turniej Piłki Siatkowej „INTER-GRA 2013”; turniej został zorganizowany z okazji obchodów 15-lecia PWSZ w Elblągu, do rozgrywek zaproszono akademickie zespoły siatkarskie kobiet i mężczyzn zrzeszone w Gdańskiej Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego.

7 marca 2013 – podpisanie z Prezesem Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Łukaszem Piśkiewiczem umowy o współpracy dotyczącej odbywania praktyk zawodowych oraz specjalistycznych zajęć dydaktycznych na terenie Spółki przez studentów Uczelni;

4 kwietnia 2013 – podpisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy Integracyjnym Klubem Sportowym ATAK, Prezydentem Miasta Elbląga i Rektorem PWSZ w Elblągu o wzajemnej pomocy przy organizowaniu Mistrzostw Europy w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco kobiet i mężczyzn, porozumienie podpisali: Prezydent Miasta Elbląga Grzegorz Nowaczyk, Prezes IKS ATAK Tomasz Woźny oraz Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, PWSZ w Elblągu zapewnia pomoc studentów wolontariuszy oraz bazę noclegowo-gastronomiczną.

11 kwietnia 2013 - Podpisanie umowy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzenie klasy akademickiej „Menedżer zarządzania bezpieczeństwem publicznym”.

8 maja 2013 - Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Sejmie RP, pod patronatem prof. Barbary Kudryckiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „15-lat Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce - wykorzystana szansa – bariery rozwoju”. Przeprowadzona debata podsumowywała dorobek i określiła perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych.

10 maja 2013 - podpisanie porozumienia z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Piotrem Bogdalskim, określające zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

13 maja - 17 maja 2013 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2013 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

12 czerwca 2013 - III edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów"; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała Certyfikat Srebrny „Uczelnia Liderów" oraz statuetkę "Primus".

21 czerwca 2013 - uroczystość jubileuszowa z okazji 15-lecia istnienia uczelni połączona z uroczystym posiedzeniem Senatu i Komisji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z udziałem Prezesa Rady Ministrów - Donalda Tuska.

9 lipca 2013 - podpisanie porozumienia z ZUS w sprawie praktyk studenckich; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Dyrektorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – panią Kariną Podlaszewską w sprawie prowadzenia studenckiej praktyki zawodowej oraz współpracy i podejmowania wspólnych działań.

16 października 2013 - w ramach Tygodnia Obywateli Europy na Warmii i Mazurach w Auli PWSZ w Elblągu odbyła się konferencja „Europejski rynek pracy - poznaj swoje prawa" zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

 

Rok 2014

19 stycznia 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana medalem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich za współpracę z Towarzystwem na terenie miasta Elbląga.

18 marca 2014 - uroczyste pożegnanie prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

20-22 marca 2014 - Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk uczestniczył w XX Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, którego tegorocznym gospodarzem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.

9 kwietnia 2014 - uroczyste podpisanie umowy o współpracy dotyczącej organizacji Mistrzostw Świata w siatkówce na siedząco kobiet i mężczyzn. Porozumienia podpisali: rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, prezes IKS ATAK – Tomasz Woźny oraz wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu – Justyna Król.

19 maja - 23 maja 2014 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2014 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

20 maja 2014 - Umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Ornety podpisana przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

22 maja 2014 - XIV Finał Miejskiego Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb”zorganizowany w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

30 maja 2014 - konferencja IV Elbląskie Biennale Lotnicze "Inspiracje Lotnicze", zorganizowana przez Państwowową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu we współpracy z Aeroklubem Elbląskim.

18 czerwca 2014 - IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz kolejny uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów".

9 lipca 2014 - podpisanie umowy o współpracy ze Stowarzyszeniem Elbląg Europa przez: Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Prezesa Stowarzyszenia Pawła Kulasiewicza.

29 września 2014 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Zalew Wiślany jako system hydrologiczny” wygłosił prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz.

9-10 października 2014 - II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania". Organizatorem konferencji był Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

22 października 2014 - podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego na Warmii i Mazurach Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał odznaczenie Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z rąk Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacka Protasa.

30 października 2014 - podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej PWSZ w Elblągu z Zakładem Mechanicznym ELTECH Sp. z o.o.; Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego ELTECH Sp. z o.o. – Krzysztof Zawadzki podpisali porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Uczelnią i Zakładem.

 

Rok 2015

6 stycznia 2015 - mgr Stanisława Szuksta, wykładowca Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu, otrzymała Nagrodę Prezydenta Elblaga „Za szczególne dokonania i wkład w rozwój miasta", w kategorii działalność oświatowa i pedagogiczna.

28 stycznia 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą ELZAMBUD Sp. z o.o.

4 lutego 2015 - spotkanie zorganizowane przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego oraz Rektora PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka z przedstawicielami elbląskich przedsiębiorstw. Celem spotkania było omówienie możliwości wspierania rozwoju gospodarczego, technologicznego i innowacyjnego miasta Elbląga i jego regionu poprzez realizowanie idei "Złotego Trójkąta".

19 lutego 2015 - konferencja "Wizjonerzy Przyszłości" współorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Wydawnictwo DIDASKO i PWSZ w Elblągu.

17 marca 2015 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Przedsiębiorstwem BudownictwaOgólnego PRZEMYSŁÓWKA 03 oraz Spółką FLSmidth MAAG Gear.

18 kwietnia 2015 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał okręgowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie warmińsko-mazurskim. Organizatorem finału okręgowego na Warmii i Mazurach był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, przy wsparciu Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

23 kwietnia 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru na kolejną kadencję (1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r.) prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka na funkcję Rektora PWSZ.

7 maja 2015 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru Prorektorów na kadencję od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2019 r. Na funkcję Prorektora ds. Kształcenia została wybrana dr Iwona Kijowska. Prorektorem ds. Organizacyjnych pozostanie na drugą kadencję dr Irena Sorokosz.

18 maja - 22 maja 2015 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2015 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

21 maja 2015 - finał Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb” objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i Rektora PWSZ w Elblągu.

2 lipca 2015 - V edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów" oraz nagrodę "Najwyższa Jakość Studiów".

17 września 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja "Uczymy Myślenia. Różnorodność – wada czy zaleta edukacji?". Organizatorami konferencji był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz TOC dla Edukacji Polska.

30 września 2015 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Praktyki zawodowe – nowy system dla wyższych szkół zawodowych” wygłosił dr inż. Jarosław Niedojadło.

15 października 2015 - konferencja „Organizacja wdrażania projektu: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Gośćmi spotkania byli: V-ce Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Jacek Protas, Prezydent Miasta Elbląg – Witold Wróblewski oraz zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW – dr Andrzej Kurkiewicz.

22 października 2015 - I Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego działające przy Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

26 listopada 2015 - spotkanie przedstawicieli pracodawców z regionu elbląskiego z Dyrekcją i nauczycielami akademickimi Instytutu Politechnicznego. W spotkaniu uczestniczył Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Podczas spotkania odbyła się dyskusja o perspektywach rozwoju branży mechanicznej w regionie elbląskim, oczekiwaniach pracodawców odnośnie przygotowania absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn oraz możliwościach zatrudniania absolwentów Instytutu Politechnicznego.

 

Rok 2016

24 stycznia 2016 - Opłatek Pojednania zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związki Kombatanckie, w trakcie którego uhonorowany odznaczeniem został Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

17 marca 2016 - wykład otwarty dra inż. Bogdana Dąbrowskiego - przedstawiciela firmy Renishaw, która zajmuje się produkcją m.in. urządzeń działających na zasadzie stapiania laserowego proszków metalicznych. Dr Dąbrowski opowiadał o stapianiu laserowym jako nowoczesnej technice wytwarzania funkcjonalnych komponentów metalowych.

5 kwietnia 2016 - konferencja "Inwestycja w kadry szansą na rozwój" zorganizowana w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy z Elbląga i powiatu elbląskiego, prezesi oraz dyrektorzy instytucji zainteresowani omawianym zagadnieniem. Organizatorem spotkania był Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miejski w Elblągu.

12 kwietnia 2016 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a firmą KONI SYSTEMY IT Sp. z o.o.

12 maja 2016 - I Międzyuczelniana Konferencja Naukowa „Inspiracje Jana Pawła II dla współczesności” zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu, Elbląską Uczelnię Humanistyczno – Ekonomiczną i Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej.

30 maja - 3 czerwca 2016 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2016 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

5 lipca 2016 - VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów", podczas której Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu uzyskała certyfikat "Uczelnia Liderów", Certyfikat Złoty dla Ueczlni oraz Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

4 sierpnia 2016 - podczas gali z okazji Święta Policji Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wyróżniony policyjną statuetką, która jest potwierdzeniem wzorowej współpracy Uczelni z elbląską policją na rzecz szerzenia idei bezpieczeństwa.

14-16 września 2016 - obrady XXV Plenarnego Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ z udziałem gości specjalnych, zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

29 września 2016 - uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu; wykład inauguracyjny „Od nauczania do uczenia się – rola PWSZ w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji” wygłosił dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski.

20 października 2016 - V Ogólnopolska Konferencja Uczymy Myślenia, zatytułowana „Budząca się edukacja- od kultury nauczania do kultury uczenia się”. Jej celem było zapoznanie uczestników z ideą Budzącej się szkoły – oddolnej inicjatywy promującej praktyki i najnowsze odkrycia z obszaru edukacji zmierzającej do transformacji kultury szkolnej od nauczania do uczenia się.

21 października 2016 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) jako podmiot mogący świadczyć usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych, także UE.

27 października 2016 - konferencja „Nie mów, co uczeń ma zrobić dla Ciebie. Mów, co Ty zrobisz, aby rozwinąć Jego skrzydła”, zorganizowana przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

27 października 2016 - w PWSZ w Elblągu gościł Eric Verrier - wicemer Compiegne odpowiedzialny za bezpieczeństwo. W trakcie spotkania z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem poruszono między innymi zagadnienia dotyczące warunków studiowania oraz możliwości wymiany studentów między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Université de technologie de Compiegne (UTC) w ramach programu Erasmus+.

1 grudnia 2016 - konferencja naukowa "Jestem dorosły. Chcę mieszkać samodzielnie i pracować." Konferencję zorganizowali: Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

1 grudnia 2016 - podpisanie przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka umowy o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Kaliningradzką filią Federalnej Państwowej Instytucji Budżetowej Szkolnictwa Wyższego "Sankt-Petersburski Państwowy Uniwersytet Rolniczy".

5 grudnia 2016 - konferencja "Poprawa jakości wód Zalewu Wiślanego w aspekcie rozwoju gospodarki turystyczno-rekreacyjnej" zorganizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej wiedzy i podjęcie dyskusji nad stanem wód Zalewu Wiślanego, zdiagnozowanie przyczyn problemów z pogarszającą się jakością wód oraz wskazanie kierunków działań zmierzających do jej poprawy.

Grudzień 2016 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działania podejmowane na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu indywidualną nagrodą II stopnia za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/16.

 

Rok 2017

11 stycznia 2017 - wykład otwarty pt. "Social Media. Media społecznościowe jako źródło przekazu informacji o Tobie, firmie, szkole" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Członkowie Stowarzyszenia AWA zapoznali młodzież z głównymi kanałami kreowania wizerunku, rodzajami influencerów, zasadami obowiązującymi w prowadzeniu profili prywatnych i firmowych.

6 lutego 2017 - uroczystość otwarcia nowej siedziby Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym w PWSZ w Elblągu. Jednocześnie zainaugurowany został projekt STARTUP HOUSE – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu.

Luty 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk został wybrany Przewodniczącym Rady Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

26 kwietnia 2017 - konferencja pt. "Zawodowo o zawodach w aspekcie konsolidacji działań pracodawców, szkół i instytucji rynku pracy". Celem konferencji było pokazanie trudnej sytuacji pracownika na lokalnym rynku pracy, jego wartości dla pracodawcy, jak również przedstawienie metod i proponowanych zmian w kształceniu zawodowym, mających zapewnić jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.

Kwiecień 2017 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła 2 miejsce wśród polskich uczelni w kategorii "Współpraca naukowa w zakresie wiedzy praktycznej” w prestiżowym międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.

12 maja 2017 - konferencja pt. "Programuj! Ucz logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy w zespole". Celem konferencji było wskazanie kierunków i możliwości realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem programowania (w szczególności na przedmiotach nieinformatycznych).

25 maja 2017 - Festiwal Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elbląg. Celem Festiwalu było przybliżenie tematyki prowadzonych badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania.

21 maja - 3 czerwca 2017 - Festiwal Kultury Studenckiej Turbinalia 2017 - pochód studentów ulicami miasta, koncerty zespołów, rozgrywki sportowe.

6 czerwca 2017 - konferencja pt. "Wychowanie, miłość, odpowiedzialność - oblicza rodziny".

7 czerwca 2017 - konferencja pt. „Transplantacja – podaruj siebie innym”. Celem konferencji było zapoznanie zgromadzonych ze specyfiką przeszczepów, przyczynami chorób i wskazanimia do przeprowadzania transplantacji oraz najnowszymi osiągnięciami medycyny transplantacyjnej.

14 czerwca 2017 - uzyskanie przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu Certyfikatu Jakości Uczelnia Liderów 2017 oraz Wyróżnienia Specjalnego Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

7 lipca 2017 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 w Działdowie, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr inż. Magdalenę Kamińską.

5-6 września 2017 – konferencje w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach cyklu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel" organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

27 września 2017 – VI Ogólnopolska Konferencja „Uczymy Myślenia”, pt. „Budowanie kompetencji czytelniczych, artystycznych i społecznych.”

28 września 2017 – inauguracja roku akademickiego 2017/2018 rozpoczynająca obchody jubileuszu 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

28 września 2017 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS

23 października 2017 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Sztuka – edukacja – nowe wyzwania” w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

27 października 2017 – wykład pt. „Praktyczne aspekty pracy w transporcie – spedycja od kuchni” poprowadził dr Mariusz Darabasz, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego oraz mgr Marta Aniśkowicz, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

9 listopada 2017 - uroczyste spotkanie z okazji 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pt. „W Niepodległej”.

10 listopada 2017 – Ogólnopolska Konferencja pedagogiczna pt. "(Nie)grzeczne dzieci" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

21 listopada 2017 – Konferencja „Porozmawiajmy o lokalnym rynku pracy” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

24 listopada 2017 – Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.

Listopad 2017 - wykład dr Ireny Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, pt. Wyobrażenia o siebie i innych, czyli słów kilka o skąpcach poznawczych”.

4 grudnia 2017 XII Międzyuczelniana Konferencja Naukowa dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II.

8 grudnia 2017 – konferencja inaugurująca projekt „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

 

Rok 2018

6-7 lutego 2018– cykl wykładów dra hab. Jacka Pyżalskiego w ramach projektu "Nowoczesny i skuteczny elbląski nauczyciel", realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego.

15 lutego 2018 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na realizację projektu „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu”,

16 lutego 2018–  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Marię Olgę Sycz.

20 lutego 2018 – podpisanie umowy o współpracy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym w Tarnopolu im. Iwana Puluja przez Rektorów: prof. Jasnija Petro oraz prof. dra hab. inż. Zbigniewa Walczyka.

23 lutego 2018 –Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronatem naukowym Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku w Braniewie”.

6 marca 2018 – Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Logopedy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu- seminarium i warsztaty w ramach obchodów 20-lecia PWSZ w Elblągu.

22 marca 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została wybrana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”. Na realizację zadania Uczelnia otrzymała 1 milion złotych. 

26 marca 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała ponad 6 milionów złotych z ministerialnego konkursu Zintegrowane Programy Uczelniane na realizację projektu zatytułowanego "PWSZ w Elblągu - Uczelnia III Generacji”.

27 marca 2018 – spotkanie studentów z dyplomatką Ambasady USA w Warszawie, panią Sonnet Frisbie, Second Secretary – Consul, Trade and Investment Officer.

10 kwietnia 2018 – debata społeczna pod hasłem „Bądź bezpieczny na swoim podwórku – bezpieczni w przestrzeni" w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

10 kwietnia 2018 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została nominowana do tytułu SYMBOL 2018.

12 kwietnia 2018 – seminarium pn. „Od PWSZ do Stowarzyszeń Inżynierskich – doskonalenie zawodu” zorganizowane przez Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu przy współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Elblągu, Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Elblągu, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Elblągu, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

19 kwietnia 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z dr inż. Marcinem Bukowskim, Dyrektorem Elbląskiego Parku Technologicznego.

25 kwietnia 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowę o finansowaniu projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury.

26 kwietnia 2018 – z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyły się dwa wystąpienia: dr Krzysztofa Sidorkiewicza pt. Konstytucja 3 Maja 1791 roku i jej najważniejsze postanowienia oraz dr hab. Piotra Uziębło, prof. nadzw. pt„Współczesne znaczenie konstytucji”.

26 kwietnia 2018 – w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się Festiwal Nauki. Głównym celem festiwalu była promocja nauki w przyjaznej formie oraz wyeksponowanie znaczenia edukacji jako sektora gwarantującego nowoczesną i dynamiczną dydaktykę. W ramach Festiwalu Nauki odbył się już po raz osiemnasty finał Konkursu Matematycznego „Żyjemy wśród liczb”.

10 maja 2018 –XIII Konferencja naukowa zorganizowana przez wyższe uczelnie z Elbląga dla uczczenia pamięci św. Jana Pawła II. pt: „Ku rzeczom nowym naszych czasów – inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności”

10 maja 2018 – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odebrał z rąk Piotra Opaczewskiego, Prezesa Zarządu Okręgowego Porozumienia na okręg 34 (Elbląg) symboliczny czek na kwotę 1 miliona złotych. Powyższą kwotę przekazał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”.

16 maja 2018 –  seminarium naukowe w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu, które cyklicznie organizowane jest w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Spotkanie zatytułowano „Rozpoznać – wspierać – pomagać”, a jego organizatorami były Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 i nr 2.

17 maja 2018 – seminarium pt.: „Przemysł 4. Generacji”. Organizatorem spotkania był Zespół Szkół Mechanicznych przy współpracy z firmą Festo Didactic Polska i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu.

22 maja 2018 – Obchody Turbinaliów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

23 maja 2018 – XV edycja konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia” – „Wymiary studenckiej humanistyki”.

28 maja 2018 – wykład pt. „Diagnostyka i terapia dziecka po przemocy - studium przypadku", który poprowadziła Pani Agata Szlagier - rodzic zastępczy.

14 czerwca 2018 – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Platforma startowa El-evator” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

28 czerwca 2018 – uroczysta Gala VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W trakcie uroczystości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała 3 nagrody: Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2018, Certyfikat platynowy oraz Wyróżnienie PRIMUS.

29 czerwca 2018 – uroczyste posiedzenie Senatu i Konwentu z okazji Jubileuszu XX-lecia PWSZ w Elblągu.

10 lipca 2018 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, po raz pierwszy w historii Uczelni, dyplomy ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) odebrała grupa 29 absolwentów kierunku Pedagogika, z dwóch specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Wrzesień 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie najbardziej innowacyjnych podmiotów w Polsce i otrzymała Polską Nagrodę Innowacyjności 2018.

27 września 2018 - w Parku im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego powstała „Alejka XX-lecia PWSZ w Elblągu” będąca symbolem więzi społeczności akademickiej z Elblągiem.

28 września 2018 - Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

25-27 października 2018 - trzecia edycja ogólnopolskiego spotkania IEEE Students & Young Professionals Meeting w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

26 października 2018 - Ogólnopolska Konferencja pedagogiczna pt. "(Nie)grzeczne dzieci" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

8 listopada 2018 - Uroczyste Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

23 listopada 2018 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt.: „Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

23 listopada 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uhonorowana tytułem EuroSymbol Nowoczesnego Kształcenia 2018.

28 listopada 2018 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała prestiżowy European Quality Certificate 2018 dla najlepszych firm i instytucji, które przez swoją działalność stają są wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej.

5 grudnia 2018 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań projektu pn.: „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

20 grudnia 2018 - świąteczne spotkanie wigilijne pracowników i studentów Uczelni.

 

Rok 2019

17 stycznia 2019 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu objęła patronat naukowy nad Kołem Seniorów STOP w Elblągu.

17 stycznia 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu.

1 lutego 2019 - rozpoczęcie realizacji projektu "Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

Luty 2019 - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe w wysokości 1 miliona złotych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”.

1 marca 2019 - uroczyste zakończenie roku akademickiego połączone z jubileuszem 20-lecia podyplomowych studiów ,,Organizacji i zarządzania oświatą” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

7 marca 2019 - seminarium pt. „LOGOPEDA – DZIECKO – RODZIC.   RÓŻNE DROGI – JEDEN CEL” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

8 marca 2019 - spotkanie pod hasłem „Kobieta XXI Wieku” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

15 marca 2019 - uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom I edycji Studiów Podyplomowych Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej.

18 marca 2019 - decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością" 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności.

29 marca 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał umowę o współpracy z przedsiębiorstwem Asseco Data Systems reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu Daniela Lalę.

9 kwietnia 2019 - wykład otwarty pt. "Ile jesteś wart?" w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

17 kwietnia 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu , odbyło się spotkanie z cyklu Dialog Obywatelski pt. "Europa wspólnych wartości i celów. Polska w UE".

9 maja 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu świętowaliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

9 maja 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja prasowa poświęcona dwóm zagadnieniom: nowościom w ofercie kształcenia oraz Turbinaliom 2019.

14 maja 2019 - w ramach Akademii Seniora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych.

30 maja 2019 - ulicami Elbląga przeszedł tradycyjny pochód studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Wydarzenie to rozpoczęło święto studentów Turbinalia 2019.

31 maja 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się liczne koncerty zamykające święto studentów Turbinalia 2019. Na scenie wystąpiły zespoły: Blind Box, Sakin Ol, DiscoSanFrancisco oraz gwiazda wieczoru Mesajah. W wydarzeniu udział wzięli studenci oraz zaproszeni do wspólnego świętowania mieszkańcy Elbląga.

15 czerwca 2019 - uroczyste Akademickie Święto Sportu, będące częścią obchodów 20–lecia powstania Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

Czerwiec 2019 - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu podpisał umowę bilateralną w ramach europejskiego Programu ERASMUS+ z Uniwersytetem w Dubrowniku z Chorwacji.

Czerwiec 2019 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku „Pedagogika Specjalna" oraz uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Studia Menadżersko-prawne".

Lipiec 2019 - Po raz kolejny  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Elblągu otrzymała bardzo dobre oceny w międzynarodowym rankingu U-Multirank, organizowanym przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej. W tym roku ocenie poddano kierunek studiów Informatyka w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego.

15 sierpnia 2019 - Rektor PWSZ w Elblągu prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie o dołączeniu Uczelni do European Regions Research and Innovation Network – ERRIN w ramach Warmia-Mazury Region.

17 września 2019 - odbył się Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tego dnia 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. W imieniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Deklarację podpisała dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych.

27 września 2019 - Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

3 października 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu – kodowanie, programowanie, druk3d”. Organizatorem spotkania był Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

17 października 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Inżynieromanii PWSZ w Elblągu. W związku z ustanowieniem przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej roku 2019 Rokiem Matematyki, zostało podjęte wyzwanie polegające na ułożeniu fraktala, jakim jest słynny „Trójkąt Sierpińskiego". Budulcem konstrukcji byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

21-22 października 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się Dni Aktywności Studenckich.

24-25 października 2019 - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk był jednym z mówców panelu otwierającego VII Polski Kongres Przedsiębiorczości.

25 października 2019 - Instytut Politechniczny PWSZ w Elblągu po raz kolejny zorganizował zajęcia w ramach INŻYNIEROMANII, czyli cyklu zajęć otwartych dla uczniów szkół średnich.

26 października 2019 - uroczyste ślubowanie złożyli studenci Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Podczas Jubileuszowej X Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 ponad 100 dzieci otrzymała indeksy oraz wysłuchała hymnu akademickiego „Gaudeamus Igitur".

30 października 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się finał V edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Cyberprzemoc – jak się jej przeciwstawić?".

15 listopada 2019 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się szkolenie zatytułowane „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD - test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia.

3 grudnia 2019 - Studenckie Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej Seneka we współpracy z Miejskim Centrum Wolontariatu w Elblągu zorganizowało kolejną „Ciastomanię".

5 grudnia 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się Dzień Aktywności Studenckich.

9 grudnia 2019 - miała miejsce konferencja poświęcona współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym. Rangę spotkania podniosło uhonorowanie Uczelni nagrodą przyznaną przez „Monitor Biznesu" dziennika „Rzeczpospolita".

10 grudnia 2019 - odbyło się XII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Uczelnianego AZS PWSZ w Elblągu.

10 grudnia 2019 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja dotycząca kampanii Białej Wstążki.

11 grudnia 2019 - w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece PWSZ w Elblągu odbył się wernisaż prac Wiolety Wojtkiewicz.

12 grudnia 2019 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się Erasmus+ Day. Spotkanie zorganizowała grupa studentów z Turcji i Hiszpanii odbywająca w ramach programu Erasmus+ studia w Instytucie Pedagogiczno-Językowym, Ekonomicznym oraz Informatyki Stosowanej.

19 grudnia 2019 - w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, odbyło się coroczne świąteczne spotkanie wigilijne pracowników i studentów Uczelni.

Grudzień 2019 - Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu odwiedziła Wicekonsul ambasady Stanów Zjednoczonych Pani Vera Partem. Spotkanie dotyczyło możliwości, jakie dają niedawno wprowadzone zmiany w zakresie bezwizowego ruchu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Grudzień 2019 - Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zostało pozytywnie ocenione przez KEN oraz znalazło się w rozszerzonym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I (80 pkt.).

Grudzień 2019 - baza laboratoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wzbogaciła się oprofesjonalny stacjonarny, skaner 3DSpectrum firmy RangeVision.

 

Rok 2020

6 stycznia 2020 - w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się Koncert Noworoczny Prezydenta Elbląga. Podczas uroczystości Prezydent Witold Wróblewski wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju naszego miasta. Wśród szacownych laureatów nagrodą honorową wyróżniony został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk Rektor PWSZ w Elblągu, natomiast nagrodę w kategorii działalność oświatowa i naukowa otrzymała mgr Teresa Kubryń, Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego PWSZ w Elblągu.

Luty 2020 - studentka I roku filologii polskiej PWSZ w Elblągu Paulina Stapurewicz, reprezentantka Polski w piłce ręcznej, medalistka Mistrzostw Europy i Świata, zakwalifikowała się do projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie pod nazwą „Narodowa Reprezentacja Akademicka".

6 marca 2020 - w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja pt. „Instytucje ochrony praw konsumenta".

19 maja 2020 - Pierwsze prace dyplomowe w PWSZ w Elblągu obronione online. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z Instytutu Ekonomicznego obronili prace licencjackie w domu, przed monitorem swojego komputera. To pierwsze takie wydarzenie w historii Uczelni.

22 maja 2020 - Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dokonało wyboru dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni na funkcję Rektora PWSZ w Elblągu na kadencję 2020-2024.

29 czerwca 2020 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2020 oraz wyróżnienie specjalne „Akademicki Oscar" z okazji X edycji Konkursu.

Lipiec 2020 - mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu opuścił 10-tysięczny absolwent. Posiadaczem dyplomu ukończenia studiów o numerze 10 000 został Daniel Gliński, który studiował w Instytucie Ekonomicznym na kierunku Ekonomia, na specjalności ekonomika procesów logistycznych.

9 lipca 2020 - ostatnie posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu VI kadencji, któremu przewodniczył urzędujący Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Po części merytorycznej obrad Rektor prof. Zbigniew Walczyk wręczył wszystkim senatorom VI kadencji podziękowania za współpracę. Z kolei Rektor - elekt dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni w imieniu wszystkich senatorów podziękował Rektorowi za przewodniczenie obradom.

1 września 2020 - w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu miało miejsce tradycyjne przekazanie insygniów nowym Władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Rektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni otrzymał z rąk ustępującego Rektora, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka atrybuty najwyższej władzy w uczelni tj. berło oraz łańcuch rektorski z godłem państwowym. Podczas uroczystości Rektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. Uczelni przedstawił nowomianowanych prorektorów: Prorektora ds. Organizacyjnych i Naukowych dr Irenę Sorokosz oraz Prorektora ds. Kształcenia dr inż. Jerzego Buriaka. Dyrektorem Instytutu Politechnicznego mianowana została dr Agata Rychter, natomiast pełniącym obowiązki Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej został dr inż. Jacek Paluszak.

25 września 2020 - odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu w nowej 7 kadencji 2020-2024. Posiedzeniu przewodniczył powołany z dniem 1 września 2020 r. Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.

9 października 2020 - w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”, zorganizowana z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

19 października 2020 - inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Inauguracja odbyła się w reżimie wynikającym z wytycznych epidemiologicznych. Liczba obecnych w Auli została ograniczona do niezbędnego minimum. Osoby, które nie uczestniczyły bezpośrednio w wydarzeniu, mogły śledzić ceremonię w formie on-line.

27 listopada 2020 - odbyła się konferencja pt. "Prawa konsumentów w dobie epidemii COVID-19" realizowana przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

3 grudnia 2020 - przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wzięli udział w ukraińskiej II Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Praktycznej pod tytułem  „Nowoczesne metody nauki języków obcych oraz tłumaczenia na Ukrainie i  zagranicą ”.

Grudzień 2020 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podjęła współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie w ramach wsparcia realizacji projektu „Powiślańska Szkoła Ćwiczeń - Kwidzyn”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie.

 

Rok 2021

25-27 stycznia 2021 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyły się wykłady otwarte w ramach wydarzenia "pomagaMY z radością! WOŚP 2021".

3 marca 2021 - Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu”.

5 marca 2021 - na kanale YouTube Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się seminarium pt. "Praca logopedy z dziećmi jąkającymi się". Gościem honorowym seminarium był prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Marzec 2021 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu dołączyła do ogólnoświatowej sieci akademickich partnerów współpracujących z uznanym liderem w branży IT korporacją Red Hat.

9 kwietnia 2021 - w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się pierwsza obrona pracy dyplomowej na studiach II stopnia na kierunku Studia Menadżersko-prawne.

22 kwietnia 2021 - w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się webinar pt. "Education & International Mobility during Covid-19", organizowany przez Instytut Ekonomiczny wraz z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą. Udział w webinarze wzięli goście z Litwy, Ukrainy, Macedonii Północnej, Turcji i Włoch.

6 maja 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się wykład otwarty online pt. "Nasze DNA codzienności - każdy ma swoje Kilimandżaro".

13 maja 2021- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta Rady Miejskiej w Elblągu.

25 maja 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się objęta patronatem Rektora PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosława Niedojadło, prof. uczelni ogólnopolska konferencja online pt. "Matematyka wokół nas".

29 maja 2021- dobiegła końca 10. jubileuszowa edycja Akademii Dziecięcej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. W Auli uczelni odbyło się uroczyste dyplomatorium, podczas którego mali studenci w obecności rodziców i zaproszonych gości odebrali dyplomy ukończenia rocznych studiów.

Maj 2021 - 20-lecie działalności Galerii Filar Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu.

2 czerwca 2021- w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Rektor dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał umowę o współpracy z OHMG Sp. z o.o. reprezentowaną przez Karola Pufala - Prezesa Zarządu.

9 czerwca 2021- odbyły się Wirtualne Drzwi Otwarte Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

21 września 2021- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmianę nazwy uczelni na: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

30 września 2021- w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

30 września 2021- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał umowę o współpracy z Rządowym Centrum Legislacji reprezentowanym przez Prezesa dr. Krzysztofa Szczuckiego.

30 września 2021- otwarcie wystawy „Zabawy graficzne humanistów - grafika 2D w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

14 października 2021- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym Elzambud w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al. Grunwaldzkiej 137.

15 października 2021- w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy. Partycypacja w samorządzie terytorialnym – szansa na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych czy ryzyko rozwoju populizmu?".

28 października 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się wykład otwarty pt. "Rola legislatora w procesie tworzenia aktów prawnych".

28 października 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się wykład otwarty pt. "Przemoc w rodzinie".

3 listopada 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbył się ostatni etap konkursu dla uczniów szkół średnich pt. „Polskie konstytucje – od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.", zorganizowanego przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu oraz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu.

18 listopada 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu pt. "Polskie konstytucje - od Konstytucji 3 maja 1791 r. do Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.". Wydarzenie skierowane było do uczniów szkół średnich z regionu elbląskiego.

18 listopada 2021- w Galerii Filar Sztuki Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Dla Niepodległej". Jest to ekspozycja prac studentów PWSZ w Elblągu przygotowanych w celu uczczenia niedawno obchodzonego Narodowego Święta Niepodległości.

22 listopada 2021- Studenci z koła naukowego "Klub Ambasadora PWSZ w Elblągu" dołączyli do ogólnopolskiej akcji "Nie bij mnie, kochaj mnie". W Elblągu pojawiły się setki pluszaków zwracających uwagę mieszkańców na problem przemocy wobec najmłodszych.

24 listopada 2021- w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu odbyła się konferencja prasowa poświęcona dwóm tematom: otrzymanej z MEiN subwencji na cele inwestycyjne i rozwój Uczelni oraz zmianom, które będą realizowane przez Uczelnię w nadchodzącym 2022 roku.

6-10 grudnia 2021- studenci Koła Naukowego Public Safety Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Ebllągu przyłączyli się do studenckiego projektu HELPERS' GENERATION, czyli wspólnej akcji studentów i Fundacji DKMS. W ramach akcji do bazy potencjalny dawców komórek macierzystych zarejestrowało się 85 osób.

8 grudnia 2021- w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów informatycznych dla uczniów klas III Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w zajęciach.

9 grudnia 2021- w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu odbyło się seminarium pod tytułem „Różne barwy przemocy". W ramach seminarium studenci wysłuchali trzech referatów tematycznych.

 

Rok 2022

14 stycznia 2022- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki pierwszych 9 publicznych uczelni zawodowych zostanie wyróżnionych zmianą nazwy. Z dniem 1 marca 2022 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zmieni nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

25 stycznia 2022- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu po raz kolejny włączyła się w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rada Studentów wspólnie z Biurem Promocji i Współpracy z Zagranicą przygotowała e-skarbonkę oraz zorganizowała licytacje przedmiotów w serwisie Facebook.

14 lutego 2022- w Galerii Filar Sztuki Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej „Czarna kreska kolorowa plama". Autorką prac jest Sandra Stypuła, studentka drugiego roku Ekonomiki Menadżerskiej w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Elblągu.

23 lutego 2022- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni zawarł porozumienie o współpracy z Komendantem Miejskim Policji w Elblągu insp. Robertem Muraszko. Porozumienie dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz podjęcia współpracy w zakresie praktyk studenckich.

24 lutego 2022- Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przyjął uchwałę nr 16/2022 o treści: "Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wyraża solidarność z obywatelami Ukrainy, zmagającymi się z autorytarną agresją. Z niepokojem obserwujemy sytuację na Ukrainie, wierząc w szybkie zakończenie konfliktu zbrojnego. Pragniemy zapewnić o naszej przyjaźni i gotowości wsparcia.".

28 lutego 2022- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu włącza się w akcję pomocy Ukrainie wraz z Polską Akcją Humanitarną. Akcja ma charakter ciągły.

1 marca 2022- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 stycznia 2022 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu od 1 marca 2022 r. zmienia nazwę na Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu.

7 marca 2022 – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu świętowała Europejski Dzień Logopedy podczas którego miało miejsce seminarium naukowe pt. „Metody i techniki wspierające terapię logopedyczną" oraz warsztaty dla dzieci przedszkolnych i uczniów z klas II-III.

15 marca 2022- w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja wieńcząca projekt "Warmia i Mazury Doradztwem Zawodowym Stoi".

23 marca 2022– w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Funduszach Unijnych organizowanego przez Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu.

30 marca 2022- Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Zespołu Szkół nr 1 w Kwidzynie oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu wzięli udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach projektu "Akademia Praktycznie Stosowana".

7 kwietnia 2022 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Licealnych w Morągu reprezentowanym przez Dyrektora mgra Jana Horbacza.

12 kwietnia 2022- odbyło się XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu Uczelnianego AZS Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

21 kwietnia 2022 - w ramach Akademii Seniora odbyło się kolejne spotkanie ze słuchaczami Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podczas którego seniorzy mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Psychologia gniewu i złości" i wziąć udział w warsztatach pt. „ Ruch pomaga rozładować złość".

27 kwietnia 2022 - Maturzyści z elbląskich szkół średnich wzięli udział w Wielkiej Powtórce przed Maturą z Matematyki, będącej finałem bezpłatnego kursu Matma Praktycznie Zdana organizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu, z którego skorzystało 700 uczniów.

28-29 kwietnia 2022 - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach Akademii Praktycznie Stosowanej zorganizowała warsztaty i wykłady dla 200 uczniów z Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie.

17 maja 2022 - odbyły się Mistrzostwa ANS w tenisie stołowym

19 maja 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu studenci ANS w Elblągu wzięli udział w wykładach dotyczących procesu legislacyjnego, organizowanych we współpracy z Rządowym Centrum Legislacji.

19 maja 2022 – w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja on-line „Matematyka wokół nas" organizowana przez Instytut Politechniczny.

26 maja 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja studencka pt. „Matematyka łączy pokolenia", organizowana przez Instytut Politechniczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

6 czerwca 2022 - w Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się „Narada obywatelska o kosztach energii".

10-12 czerwca 2022 - W murach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbywał się „Minecraft Hackathon 2022" organizowany przez Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu.

22 czerwca 2022 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni wręczył piłkarkom ręcznym ANS w Elblągu podziękowania za godne reprezentowanie i promocję Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu na Akademickich Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet.

23 czerwca 2022 – w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się wręczenie certyfikatów ukończenia kursu informatycznego organizowanego przez Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu, w ramach projektu "Wyrównanie Szans" dla ponad 40 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu.

6 lipca 2022 - Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Kosmetologia.

5 września 2022 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał porozumienie o współpracy na rzecz wspierania pomorskich innowacji poprzez program Erasmus+.

29 września 2022 - w Auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023, rozpoczynająca obchody Jubileuszu 25-lecia Uczelni.

8 października 2022 – przy Domu Studenckim Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się integracja środowiska studenckiego.

10 października 2022 - w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się jubileuszowy wernisaż wystawy projektów architektonicznych, urbanistycznych oraz designerskich pt. "Sztuka w Architekturze", będący setnym wydarzeniem organizowanym przez Galerię.

20 października 2022 – w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza przedsiębiorczości", organizowana przez Instytut Ekonomiczny w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

26 października 2022 - Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach projektu "Akademia Praktycznie Stosowana" zorganizował wykłady dla uczniów szkół średnich pt. "Zrozumieć inflację i stopy procentowe – czyli dlaczego raty kredytów wciąż rosną" oraz "Podatki w działalności gospodarczej osób fizycznych".

28 października 2022 - w ramach projektu "Akademia Praktycznie Stosowana" w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się wykład dla uczniów szkół średnich pt. „Sztuka w Architekturze".

Październik 2022 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał w ramach Programu Erasmus+ umowę z Alanya HEP University z Turcji.

18 listopada 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja pt. "Rola organizacji obywatelskich we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego", organizowana w związku z obchodami Jubileuszu 25-lecia ANS w Elblągu przez Stowarzyszenie ESWIP i Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu.

25 listopada 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja pt. "Niebezpieczna oferta - wykrywanie zagrożeń na rynku konsumenckim".

29 listopada 2022 - w Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International, w którym udział wzięło blisko 200 uczniów oraz studentów.

2 grudnia 2022 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja naukowa pt. "Teacher&Translator Training", dotycząca metodyki nauczania języka angielskiego.

6 grudnia 2022 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się seminarium pt. "Konteksty przemocy w rodzinie".

8 grudnia 2022 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni spotkał się z Dyrektorami 20 szkół średnich z: Elbląga, Braniewa, Malborka, Morąga, Nowego Dworu Gdańskiego, Ostródy, Pasłęka oraz Starogardu Gdańskiego.

13 grudnia 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się seminarium pt. „Dorastanie i dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną – kontekst społeczny" zorganizowane przez Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu, wspólnie z Ogólnopolskim i Warmińsko-Mazurskim Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej.

14 grudnia 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Erasmus Day, organizowany przez mgr Ludmiłę Pashits - wykładowcę ANS w Elblągu oraz Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą.

16 grudnia 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach projektu "Akademia Praktycznie Stosowana" odbyły się wykłady pt. "Egzaminy bez spiny", "Taktyki wykrywania sprawców zabójstw." oraz "Prawa człowieka i ich ochrona", skierowane do uczniów klas maturalnych.

19 grudnia 2022 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się wykład pt. "Planetarium na własnym kompie", w którym udział wzięło ponad 250 uczniów z elbląskich szkół średnich.

 

2023

24 stycznia 2023 w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Smei-Skulimowskiej pt. "Obrazy".

9 lutego 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu zorganizowana została zbiórka darów dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii.

1 marca 2023 - uczniowie elbląskich szkół średnich odbywający praktyki w ANS w Elblągu wzięli udział w wykładzie, którego tematem były systemy kopii zapasowych.

4 marca 2023 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja pt. Elbląscy inżynierowie – stan i osiągnięcia 1945-2023”, organizowana z okazji Światowego Dnia Inżyniera przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

8 marca 2023 – w Galerii Filar Sztuki odbyło się uroczyste otwarcie nowej wystawy pt. „Heklowane inspiracje”. Autorką prac była wykładowczyni Instytutu Ekonomicznego ANS w Elblągu dr inż. Anetta Waśniewska.

9 marca 2023  - pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu została podpisana umowa o współpracy, mającą na celu objęcie patronatem przez Uczelnię uczniów klasy „Technik -ekonomista”.

9 marca 2023  - pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Technicznych w Elblągu została podpisana umowa o współpracy, mająca na celu objęcie patronatem przez Uczelnię uczniów klasy „Technik analityk - pragmatyka służby w Policji”.

9 marca 2023 - młodzież z elbląskich szkół średnich wzięła udział w warsztatach matematycznych oraz wykładzie dotyczącym liczby Pi, które zorganizowane zostały w ramach Akademii Praktycznie Stosowanej.

13-14 marca 2023 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyły się wykłady z zakresu szybkiego prototypowania organizowane przez Sekcję Rozwoju Informatyki i Prototypowania ANS w Elblągu.

15 marca 2023 – w Akademii Nauk Stosowanych w Elbląguodbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Dziennikarskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiczno-Językowy ANS w Elblągu pod patronatem medialnym Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl.

16 marca 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Finał Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Funduszach Unijnych, który został zorganizowany przez Instytut Ekonomiczny ANS w Elblągu.

23 marca 2023 -  Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał porozumienie o współpracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej nadinsp. w st. spocz.  Adamem Rapackim, który następnie wygłosił wykład otwarty pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem biznesu, źródła zagrożeń i możliwości przeciwdziałania”.

13-20 kwietnia 2023ponad 600 maturzystów ze szkół średnich w: Pasłęku, Malborku, Morągu, Ornecie, Kwidzynie, Dobrocinie oraz Elblągu wzięło udział w drugiej edycji Wielkiej Powtórki przed Maturą z Matematyki będącej finałem bezpłatnego kursu Matma Praktycznie Zdana, organizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu w ramach projektu Akademia Praktycznie Stosowana.

18 kwietnia 2023 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu odbyło się Międzyuczelniane Seminarium Naukowe Wokół Sztuki pt. „Holizm w edukacji, sztuce i terapii – przeszłość - teraźniejszość – przyszłość”.

9 maja 2023 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu odbyło się seminarium pt. "Moja, Twoja, Nasza Biblioteka" zorganizowane w ramach obchodów XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

11 maja 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się konferencja naukowa pt. "Przemysł Przyszłości" zorganizowana przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu wspólnie z Warmińsko-Mazurską Regionalną Radą Przemysłu Przyszłości.

22 maja 2023 - w murach Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu mieliśmy przyjemność gościć uczniów z Technikum nr 3 w Malborku, którzy wzięli udział w zajęciach pokazowych oraz wykładach organizowanych w ramach Akademii Praktycznie Stosowanej przez Instytut Informatyki Stosowanej ANS w Elblągu.

30 maja 2023 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu odbyło się seminarium pt. „Okrągły stół wokół zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”.

30 maja 2023 - w Instytucie Pedagogiczno-Językowym ANS w Elblągu odbył się I Festiwal Wiedzy pod hasłem: Muminki odwiedzają ANS w Elblągu, którego celem było rozbudzanie zainteresowań
i ciekawości poznawczej uczniów oraz popularyzowanie różnych dziedzin wiedzy.

12 czerwca 2023 - uczniowie z Zespołu Szkół w Pasłęku wzięli udział w warsztatach pt. "Farma piękna" organizowanych w ramach Akademii Praktycznie Stosowanej przez Instytut Politechniczny ANS
w Elblągu.

15 czerwca 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się druga edycja konferencji studenckiej pt. „Matematyka łączy pokolenia" organizowanej przez Instytut Politechniczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W wydarzeniu udział wzięło blisko 300 uczniów z dziewięciu elbląskich szkół średnich.

20 czerwca 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się I edycja turnieju dziennikarskiego organizowanego przez Instytut Pedagogiczno-Językowy. Do walki o atrakcyjne nagrody stanęło sześć zespołów reprezentujących trzy szkoły średnie: II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu, III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.

23 czerwca 2023 - 28 uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu otrzymało certyfikaty ukończenia kursu informatycznego organizowanego przez Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego ANS w Elblągu w ramach projektu "LO/TI Wyrównanie Szans".

2 października 2023 -  w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024.

10 października 2023 -  przy gmachu Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Wojskowy Dzień Otwarty inaugurujący projekt Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. "Akademia_CYBER.MIL" w ANS w Elblągu.

19 października 2023 - w Instytucie Ekonomicznym ANS w Elblągu odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy”. Tematem tegorocznej konferencji był samorząd terytorialny w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego.

23 października 2023 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni podpisał porozumienie o współpracy z Elbląską Orkiestrą Kameralną, reprezentowaną przez Panią Dyrektor EOK dr Karolinę Nowotczyńską.

26 października 2023 - podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a Zespołem Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, na mocy której nasza Uczelnia objęła patronatem uczniów klas: „Technik informatyk" oraz „Technik logistyk".

9 listopada 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyła się uroczystość z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. "Drogi do Niepodległej".

10 listopada 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyły się wykłady i warsztaty organizowane w ramach projektu Akademia Praktycznie Stosowana. W zajęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół w Pasłęku.

14 listopada 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się seminarium pt. "BHP w Budownictwie", organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie i ogólnopolskiej kampanii pn. "Budowa. STOP wypadkom!".

16 listopada 2023 - zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu a GBA POLSKA Sp. z o.o.

17 listopada 2023 - uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Instytut Informatyki Stosowanej Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

20 listopada 2023 - w murach Instytutu-Pedagogiczno Językowego ANS w Elblągu gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół w Pasłęku, która wzięła udział w wykładzie i warsztatach organizowanych w ramach projektu Akademia Praktycznie Stosowana.

23 listopada 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblagu odbyła się konferencja pt. "Edukacja w codzienności – uczniowie z autyzmem w tym z zespołem Aspergera w szkole/placówce ogólnodostępnej", zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Osrodek Doskonalenia Nauczycieli i Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

23 listopada 2023 -  w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu miało miejsce otwarcie Centrum Kompetencji Społecznych - jednej z największych inwestycji realizowanych przez naszą Uczelnię.

1 grudnia 2023 - odbyła się konferencja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualna  we współpracy zAkademią Nauk Stosowanych w Elblągu.

4 grudnia 2023 - odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rektora ANS Elbląg, w którym rywalizowali uczniowie elbląskich szkół średnich oraz studenci.

5 grudnia 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się coroczne spotkanie podsumowujące prace Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EVET).

6 grudnia 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International, w którym uczestniczyło blisko 300 osób. W akcję włączyli się zarówno studenci ANS w Elblągu, jak i młodzież z elbląskich szkół średnich.

8 grudnia 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy odbył się wykład pt. "Jak funkcjonuje rynek pracy?". W prelekcji wzięli udział uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

8 grudnia 2023 - w  Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu przy odbyło się spotkanie inaugurujące współpracę z klasami akademickimi ANS w Elblagu.

8 grudnia 2023 - Rektor ANS w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni i Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu mgr Hanna Szuszkiewicz podpisali umowę o współpracy, której celem jest objęcie patronatem przez Uczelnię uczniów klasy pierwszej.

11 grudnia 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbyło się seminarium organizowane w ramach kampanii Biała Wstążka.

14 grudnia 2023 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu mieliśmy przyjemność gościć blisko 200 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu oraz Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Młodzież wzięła udział w licznych wykładach i warsztatach organizowanych w ramach Akademii Praktycznie Stosowanej.

15 grudnia 2023 - Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni spotkał się z Dyrektorami szkół średnich. Mieliśmy przyjemność gościć władze szkół ponadpodstawowych z: Elbląga, Braniewa, Górowa Iławeckiego, Malborka, Morąga, Ornety, Ostródy, Pasłęka oraz Starogardu Gdańskiego.

 

2024

11 stycznia 2024 - w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu odbył się wykład otwarty dotyczący cyberbezpieczeństwa i cyberhigieny organizowany w ramach projektu Akademia_CYBER.MIL. W prelekcji udział wzięli studenci naszej Uczelni oraz uczniowie elbląskich szkół średnich.

Przewiń do góry