Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Historia

W 1953 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejszy "Zamech") podjęli starania o utworzenie w Elblągu placówki wyższej szkoły technicznej. Dzięki tym staraniom już rok później (1954) w mieście powstał Punkt Konsultacyjny Politechniki Gdańskiej. W latach 1961-1969 wyższe kształcenie techniczne prowadziły Wyższa Szkoła Inżynierska w Warszawie i Politechnika Warszawska.

 

W 1969 roku do Elbląga powróciła Politechnika Gdańska. Efektem kształcenia w latach 1954-1969 było wypromowanie około 180 inżynierów, natomiast wynikiem funkcjonowania elbląskiego Oddziału Politechniki Gdańskiej w latach 1969 - 2000 jest wykształcenie ponad 1000 magistrów inżynierów i inżynierów .

 

W latach 1963-1985 w Elblągu funkcjonował również Punkt Konsultacyjny Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki któremu wyższe wykształcenie ekonomiczne i z zakresu prawa administracyjnego zdobyło prawie 500 elblążan.

 

Kolejnymi mocnymi filarami w tworzeniu i umacnianiu szkolnictwa wyższego w Elblągu były powołane w 1991 roku Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, które to przy opiece merytorycznej i współpracy umożliwiały kończenie nauki z tytułem licencjata Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1991-2000 opuściło 680 absolwentów KN i 360 NKJO.

 

W 1998 roku Oddział Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskie stały się bazą, utworzonej na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r., Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Komitet Organizacyjny PWSZ w Elblągu 

Pierwszym Rektorem PWSZ powołanym przez Ministra Edukacji Narodowej został prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk. Pierwszym Przewodniczącym Konwentu PWSZ w Elblągu został mgr inż. Władysław Mańkut, były Wojewoda Elbląski i Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PWSZ.

 

22 września 2003 roku Konwent i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, mocą swojej uchwały, podjętej na wspólnym posiedzeniu, nadał Uczelni sztandar jako dowód uznania dla działalności Uczelni oraz symbol Jej tożsamości i dojrzałości. Sztandar darowany był przez Komitet Fundacyjny, któremu przewodził Senator Rzeczypospolitej Władysław Mańkut. Członkami Komitetu byli: Florian Romanowski - Prezes spółką, Robert Butzke - Prezes Spółki Elektrim - Megadex oraz Jakub Radulski - Prezes Spółki ALSTOM Power.

 

Od 01.07.1998 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU

Od 01.03.2022 AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ELBLĄGU

od 1998 - Instytut Politechniczny

od 1999 - Instytut Ekonomiczny

od 2000 - Instytut Pedagogiczno-Językowy

od 2001 - Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

 

13 czerwca 2019 r. - Senat PWSZ w Elblągu powołał Radę Uczelni

1998-2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ciągu swojego jak na szkołę wyższą  młodego wieku, wyrosła na silną regionalną uczelnię posiadającą wiele charakterystycznych cech rozpoznawalnych w Polsce, a pod względem niektórych aspektów również w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego.

 

 

1 lipca 2018 roku minęła dwudziesta rocznica powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Obchody Jubileuszu XX-lecia rozpoczęły się we wrześniu 2017 uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. W roku jubileuszowym zrealizowano wiele przedsięwzięć m.in. konferencje, seminaria i wystawy dedykowanych tej rocznicy. Punktem wieńczącym całoroczne działania jest Alejka XX-lecia PWSZ w Elblągu.

 

 

 

Przewiń do góry