1) członkowie spoza wspólnoty ANS w Elblągu:

    - dr inż. Wiesław Jastrzębski, prof. UWM - Przewodniczący Rady Uczelni

    - mgr inż. Damian Kuźniewski,

    - Tadeusz Naguszewski,

 

2) członkowie spośród wspólnoty ANS w Elblągu:

    - dr hab. Grażyna Cern, prof. uczelni,

    - dr inż. Stanisław Kwitnewski, prof. uczelni

    - mgr Teresa Kubryń,

 

3) Przewodniczący Samorządu Studentów ANS w Elblągu

   - Julia Socha