1. dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni - Przewodniczący Senatu
 2. prof. dr hab. Ewa Szatan - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 3. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 4. dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 5. dr hab. Zenon Lica, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 6. dr hab. Krzysztof Sidorkiewicz, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 7. dr inż. Jerzy Buriak, prof. uczelni - przedstawiciel zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni
 8. dr inż. Marcin Bukowski - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
 9. dr inż. Jacek Paluszak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
 10. dr Katarzyna Jarosińska - Buriak - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
 11. dr Agata Rychter, prof. uczelni - przedstawiciel posiadajacych stopień doktora
 12. mgr inż. Doiminika Iskra - Świercz - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
 13. mgr inż. Andrzej Stojek - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
 14. mgr Marzanna Tyburska - przedstawiciel nieposiadajacych stopnia doktora
 15. mgr Iwona Dwojacka - przedstawiciel pracowników nNA
 16. mgr Joanna Wójciak - przedstawiciel pracowników nNA
 17. Julia Socha - przedstawicielstudentów
 18. Greta Kazaran - przedstawiciel studentów
 19. Anita Brzezińska - przedstawiciel studentów
 20.  Natalia Zielińska - przedstawiciel studentów