Wysokość świadczeń stypendialnych w  roku akademickim 2019/2020

 

Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020  miesięczne świadczenia stypendialne dla studentów będą wynosić:

 

Stypendium socjalne:                                                                             - 710,- zł

Stypendium socjalne zwiększone:                                                         - 960,- zł

Stypendium Rektora :                                                       I stopnia       - 990,- zł

                                                                                      II stopnia           - 750,- zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:                                          - 540,- zł