W załączeniu podajemy nr albumów osób, którym w I etapie rozpatrywania wniosków  przyznano stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendia I stopnia zostaną przyznane po rozstrzygnięciu II etapu (za wyjątkiem kierunków: Administracja- studia stacjonarne, Inżynieria środowiska, Filologia polska, Pedagogika – I stopnia, Pedagogika – II stopnia oraz Pedagogika specjalna - gdzie wszystkie wnioski rozstrzygnięto w I etapie i w związku z tym stypendia I stopnia zostały przyznane).

 

Decyzje będą do odbioru w dziekanatach po rozstrzygnięciu II etapu.

 

Wskazane osoby PROSIMY O PILNE DOSTARCZENIE DO DZIAŁU KSZTAŁCENIA BRAKUJĄCYCH NUMERÓW  KONT.

 

Plik1.xls