W roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym, stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2018/2019_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych Instytutów w terminie od 12 listopada 2018 r.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego doniesienie do Działu Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206