Liczba 10% uprawnionych do stypendium Rektora na semestr letni roku akademickiego 2019/2020