Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021, powinni złożyć wnioski do 30 czerwca. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów dotyczy termin do 10 października.  Zarówno wymagane załączniki, jak również wykaz dokumentów, dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

Wnioski można składać wysyłając skany dokumentów ze studenckiej skrzynki mailowej, tradycyjną pocztą bądź osobiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie pandemii.