Wyniki w sprawie przyznania stypendium  socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2021/2022_wyniki.xls

Informujemy, iż kolejne wyniki ukażą się do końca miesiąca.

Decyzje dotyczące przyznania stypendium dla opublikowanej grupy studentów będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 12 listopada.