Informujemy, iż w I etapie miejsce w domu studenckim otrzymały następujące osoby - otwórz listę.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków dla II etapu upływa 15 sierpnia, natomiast zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni do dnia 15 września.