Informujemy, iż  miejsce w domu studenckim otrzymały następujące osoby - otwórz listę.

Studenci I roku proszeni są o kontakt telefoniczny z Biurem ds. Studenckich w celu uzyskania informacji o zakwaterowaniu.

W przypadku wolnych miejsc w domu studenckim w trakcie roku akademickiego student może zwrócić się bezpośrednio do kierownika domu studenckiego o przyznanie takiego miejsca bez przedstawiania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 12 Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu.

Biuro ds. Studenckich

ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206
82-300 Elbląg
tel. +48 55 629 05 44
tel. +48 55 629 05 42