W roku akademickim 2020/2021 w semestrze zimowym, stypendium: socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz dla osób niepełnosprawnych, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2020/2021_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych Instytutów, jednak przez trwającą trudną sytuację związaną z pandemią prosimy ograniczyć kontakt osobisty i jedynie w uzasadnionych przypadkach zwracać się do dziekanatu o wydanie dokumentu.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego dosłanie do Działu Kształcenia za pośrednictwem maila studenckiego na adres Turn on Javascript!