Niżej wymienione osoby, które NIE ZŁOŻYŁY WNIOSKU ale mieszczą się w 10% najlepszych studentów – proszone są o złożenie wniosku w terminie przewidzianym dla II etapu – tj. do 10 kwietnia 2021.

Przypominamy, że osobom, które ukończyły już jedne studia I stopnia lub jednolite mgr albo studiują dłużej niż 6 lat – stypendium nie przysługuje. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie w Dziale Kształcenia (dzięki temu prawo do stypendium przechodzi na kolejną osobę w rankingu).

 

Plik2.xls