Nowe wysokości świadczeń dla studentów w sem. letnim 2023/24:
 
-stypendium socjalne - 1100 zł
-stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 1350 zł
-stypendium rektora - I st. 1380 zł/ II st. 1140 zł
-stypendium dla niepełnosprawnych - stopień lekki 930 zł/ stopień umiarkowany 1030 zł/ stopień znaczny 1130 zł
 
W miesiącu kwietniu stypendia zostaną wypłacone jeszcze według dotychczasowych stawek. W maju wypłaty zrealizowane będą w oparciu o nowe wysokości świadczeń z uwzględnieniem wyrównania za marzec i kwiecień.