Informujemy, że w roku akademickim 2021/2022  miesięczne świadczenia stypendialne dla studentów będą wynosić:

 Stypendium socjalne:                                                                               - 750,- zł

Stypendium socjalne zwiększone:                                                         - 1000,- zł

Stypendium Rektora :                                                       I stopnia        - 1030,- zł

                                                                                              II stopnia       - 790,- zł

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:                                          - 580,- zł