W roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym, stypendium: socjalne przyznano następującym osobom:

Stypendia 2021/2022_wyniki.xls

Informujemy, iż kolejne wyniki ukazywać się będą sukcesywnie.

Decyzje dotyczące przyznania stypendium dla opublikowanej grupy studentów będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 13.12.2021