Wyniki w sprawie przyznania stypendium  socjalnego oraz socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 w semestrze letnim, stypendium: socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2022/2023_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium dla opublikowanej grupy studentów będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 29.03.2023 r. do 05.04.2023 r.

Wysokość świadczeń wynosi:

-stypendium socjalne – 800 zł/m-cznie

-stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 1050 zł/m-cznie