Informujemy studentów, iż do dnia 10 lutego 2019 r. obowiązuje termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni 2018/2019.

Osoby, które otrzymywały stypendium w semestrze zimowym w/w r.ak., składają Załącznik nr 7 wraz z dokumentami świadczącymi o zmianach, które nastąpiły w trakcie trwania bieżącego semestru, jeśli takowe miały miejsce.

Studenci, którzy w r.ak. 2018/2019 po raz pierwszy ubiegać się będą o w/w stypendium, zobowiązani są złożyć pełen komplet dokumentów z uwzględnieniem roku podatkowego 2017. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Szczegółowym regulaminie ustalania, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu.

Wnioski wypełniać należy na odpowiednich drukach zamieszczonych na stronie www.pwsz.elblag.pl lub na miejscu w Dziale Kształcenia

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z §4 pkt.15 Szczegółowego regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej w PWSZ w Elblągu, student jest zobowiązany w trakcie pobierania stypendium do informowania w terminie 7 dni, o zmianie wysokości swoich dochodów oraz dochodów członków rodziny. Ponowne przeliczenie dochodu następuje na podstawie wniosku studenta ("Załącznik nr 9" do w/w regulaminu).

 

Dział Kształcenia