Informujemy, że w semestrze letnim (marzec - lipiec) roku akademickiego 2022/2023  miesięczne świadczenia stypendialne dla studentów będą wynosić:

stypendium socjalne:                                                                               - 900 zł

stypendium socjalne zwiększone:                                                         - 1150 zł

stypendium Rektora :                                                       I stopnia         - 1180 zł

                                                                                             II stopnia        -   940 zł

stypendium dla osób niepełnosprawnych:                                          -   730 zł