Informujemy studentów, iż do dnia 12 lutego 2024 r. obowiązuje termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni 2023/2024.

Osoby, które otrzymywały stypendium w semestrze zimowym w/w r.ak., składają Załącznik nr 7 wraz z dokumentami świadczącymi o zmianach, które nastąpiły w trakcie trwania bieżącego semestru, jeśli takowe miały miejsce.

Studenci, którzy w r.ak. 2023/2024 po raz pierwszy ubiegać się będą o w/w stypendium, zobowiązani są złożyć pełen komplet dokumentów z uwzględnieniem roku podatkowego 2022. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Szczegółowym regulaminie świadczeń dla studentów Akademii NAuk Stosowanych w Elblągu.

Wnioski wypełniać należy na odpowiednich drukach zamieszczonych na stronie www.ans-elblag.pl  lub dostępnych na miejscu w Biurze ds. Studenckich.