Informujemy studentów, którzy chcą ubiegać się o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019, iż do dnia 02 lipca 2018 r. należy składać wnioski o w/w świadczenie. Studentów pierwszego roku obowiązuje termin do 10 października 2018 r.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się w Szczegółowym regulaminie ustalania, przyznawania i wypłacania pomocy materialnej studentom PWSZ w Elblągu.