KIERUNEK liczba studentów stacjonarnych liczba studentów niestacjonarnych
ADMINISTRACJA 11 x
BUDOWNICTWO 6 x
EKONOMIA 16 4
FILOLOGIA/FILOLOGIA ANGIELSKA 6 x
FILOLOGIA POLSKA 1 x
INFORMATYKA  22 5
KOSMETOLOGIA 3 x
LOGOPEDIA * 1 x
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 5 x
PEDAGOGIKA - studia I stopnia 5 x
PEDAGOGIKA - studia II stopnia * 1 x
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite studia magisterskie 6 x
STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE  - studia II stopnia 8 2
     
RAZEM: 91 11
     
     
* kierunek nie występuje w ww  r.akad.