W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym, stypendium socjalne przyznano kolejnym osobom:

Stypendia 2019/2020_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium będą do odbioru w dziekanatach poszczególnych Instytutów  w terminie od 03 grudnia 2019r.

W przypadku, gdy student nie dostarczył nr konta bankowego, prosimy o jego doniesienie do Działu Kształcenia, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 206 lub przesłanie mailem na adres Turn on Javascript!