W roku akademickim 2023/2024 w semestrze letnim, stypendium: socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości, przyznano następującym osobom:

Stypendia 2023/2024_wyniki.xls

Decyzje dotyczące przyznania stypendium dla opublikowanej grupy studentów będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 27.03.2023 r. do 05.04.2024 r.

Wysokość świadczeń wynosi:

-stypendium socjalne – 1000 zł/m-cznie

-stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – 1250 zł/m-cznie