WYJAŚNIENIE

Liczenie średniej dla studentów studiów II stopnia

W związku z wątpliwościami studentów studiów II stopnia odnośnie dokumentowania średniej ocen wyjaśniamy, że:

 

-  studenci, dla których semestr letni jest semestrem pierwszym - dołączają skan zaświadczenia o średniej ważonej z dwóch ostatnich semestrów z poprzedniej lub naszej uczelni;

 

-  studenci, dla których semestr letni jest semestrem drugim  - dołączają skan zaświadczenia o średniej ważonej, wyliczonej na podstawie ocen z sem.1 studiów II stopnia + ostatni semestr studiów licencjackich (pod warunkiem, że studia mgr zostały podjęte nie dłużej niż 12 m-cy po ukończeniu licencjackich).

   Zaświadczenie wystawia macierzysty Dziekanat.

 

-  studenci, dla których semestr letni jest semestrem trzecim – wpisują tylko średnią na wniosku z list rankingowych (nie potrzeba zaświadczenia). Listy rankingowe Dziekanaty przekażą do Działu Kształcenia.