Przypominamy wszystkim studentom, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne oraz dla niepełnosprawnych na dotychczasowych załącznikach, iż niezbędna jest ich wymiana ze względu na zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów PWSZ w Elblągu wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Obowiązujące druki wraz z regulaminem dostępne są na stronie.

Zwracamy również uwagę na zasady i terminy składania wniosków o stypendium Rektora. Do 10 października zostaną opublikowane rankingi średnich za poprzedni semestr studiów i dopiero na tej podstawie studenci w terminie do 15 października (dla I etapu) składają wnioski w Dziale Kształcenia (pok. 205 i 206).