LICZBA 10% UPRAWNIONYCH  DO STYPENDIUM  REKTORA DLA NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

na rok akademicki 2020/2021

     

KIERUNEK

liczba studentów stacjonarnych

liczba studentów niestacjonarnych

ADMINISTRACJA

14

0

BUDOWNICTWO

6

0

EKONOMIA

20

0

FILOLOGIA

10

x

FILOLOGIA POLSKA

3

x

INFORMATYKA

22

5

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1

x

LOGOPEDIA - I stopień

jest tylko pierwszy rok - stypendium nie przysługuje

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

6

x

PEDAGOGIKA - I stopień

6

x

PEDAGOGIKA SPECJALNA

2

x

LOGOPEDIA - studia II stopnia

1

x

PEDAGOGIKA - studia II stopnia

5

x

STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE - studia II stopnia

17

2

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - jednolite mgr

3

x

RAZEM:

116

7