W Dziale Kształcenia przyjmowane są wnioski o stypendium socjalne, dom studencki oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy 2019/2020 na dotychczasowych załącznikach.

Dla stypendium socjalnego termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2019r., tylko dla studentów pierwszego roku obowiązuje dłuższy termin, tj. do 10 października 2019r.

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim można składać w dwóch terminach:

I etap do 30 czerwca (wyniki do 31 lipca)

II etap do 15 sierpnia (wyniki do 15 września)

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 15 października.