W roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim, stypendium socjalne oraz socjalne w zwiększonej wysokości przyznano następującym osobom:

Stypendia 2021/2022_wyniki.xls

Decyzje pozytywne dotyczące przyznania stypendium dla opublikowanej grupy studentów będą do odbioru w Biurze ds. Studenckich od 28.03.2022r.