Od dnia 17 marca 2020 Dział Kształcenia PWSZ w Elblągu załatwia sprawy studentów w godz. 7.oo – 15.oo wyłącznie drogą elektroniczną i telefoniczną

Turn on Javascript!

Tel. 691 464 957